เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บพระรอด

1038 - ออกใบรับรองพระ 27-มีนาคม-2558 อ่าน 1,389
1037 - ออกใบรับรองพระ 27-มีนาคม-2558 อ่าน 700
1034 - จัดอบรมวิธีการดูพระรอด 10-กุมภาพันธ์-2558 อ่าน 849
1029 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 16-สิงหาคม-2556 อ่าน 2,966

บทความพระรอด

1043 - ห้องโชว์พระ [ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 3,651 ]
1040 - รอยตำหนิในพิมพ์พระคง [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 2,532 ]
1031 - Natural in Prarod /ดูคราบธรรมชาติในพระรอด [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 2,876 ]
1082 - เส้นบังคับพิมพ์ในพระรอดพิมพ์นิยม [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 7,102 ]
1019 - พระรอดกรุเก่า [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 35,680 ]
1076 - ห้องพิพิธภัณฑ์พระ [ 9 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 17,353 ]
1085 - พุทธศิลป์แยกตามสมัยตระกูลช่าง พ.ศ 13-พศ. 17 [ 17 สิงหาคม 2555 ] [ อ่าน 4,935 ]
1063 - พระรอดขรัวอีโค้ วัดเลียบ [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 3,681 ]
1037 - Anatomy in Prarod /กายวิภาคศาสตร์เรื่องพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 1,371 ]
1023 - พระรอดฝีมือ/พระรอดเก๊ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 22,612 ]

ร้านพระเครื่อง

พระเครื่องเด่น