เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บพระรอด

1038 - ออกใบรับรองพระ 27-มีนาคม-2558 อ่าน 3,473
1037 - ออกใบรับรองพระ 27-มีนาคม-2558 อ่าน 2,219
1034 - จัดอบรมวิธีการดูพระรอด 10-กุมภาพันธ์-2558 อ่าน 2,407
1029 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 16-สิงหาคม-2556 อ่าน 4,803

บทความพระรอด

1053 - พระรอดพิมพ์เล็กพิมพ์ต่างๆ [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 68,436 ]
1036 - การตั้งสมุติฐานในพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 4,897 ]
1019 - พระรอดกรุเก่า [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 46,259 ]
1085 - พุทธศิลป์แยกตามสมัยตระกูลช่าง พ.ศ 13-พศ. 17 [ 17 สิงหาคม 2555 ] [ อ่าน 8,416 ]
1014 - ประวัติพระรอด / ยุคพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 34,208 ]
1024 - พระรอดเด่น ประจำเดือน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 22,646 ]
1046 - พระบาง [ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 16,470 ]
1031 - Natural in Prarod /ดูคราบธรรมชาติในพระรอด [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 6,268 ]
1029 - Pra rod size /ขนาดของพระรอด [ 5 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 23,948 ]
103 - การพิจารณาพระรอดแท้ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 11,033 ]
พระเครื่องเด่น