เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บพระรอด

1038 - ออกใบรับรองพระ 27-มีนาคม-2558 อ่าน 2,640
1037 - ออกใบรับรองพระ 27-มีนาคม-2558 อ่าน 1,609
1034 - จัดอบรมวิธีการดูพระรอด 10-กุมภาพันธ์-2558 อ่าน 1,703
1029 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 16-สิงหาคม-2556 อ่าน 4,019

บทความพระรอด

1032 - Benjapakee Lumpoon /ชุดพระเบญจฯลำพูน [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 8,427 ]
1035 - การพิจารณาพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 2,415 ]
1039 - รอยตำหนิในพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 10,475 ]
1025 - Lumpoon Kingdom /พระตระกูลลำพูน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 45,784 ]
1085 - พุทธศิลป์แยกตามสมัยตระกูลช่าง พ.ศ 13-พศ. 17 [ 17 สิงหาคม 2555 ] [ อ่าน 7,189 ]
1056 - พระรอดพิมพ์ต้อ พิมพ์ต่างๆ/ krisana.kd@gmail.com [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 32,811 ]
1070 - พระรอดที่มีอานุภาพแรง [ 30 มิถุนายน 2554 ] [ อ่าน 10,503 ]
1041 - /ราคาพระรอด [ 29 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 24,626 ]
104 - พระรอดฟอร์มสวย [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 6,378 ]
1079 - พระลำพูนดำ [ 19 ธันวาคม 2554 ] [ อ่าน 32,772 ]
พระเครื่องเด่น