เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

วันที่ :

          สถาบันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทย  ได้จัดงานสัมนาวิชาการพระเบญภาคี/พระยอดนิยม  และการตรวจเช็คพระแท้ ในหลักเกณฑ์มาตรฐานขอสถาบันฯ

         โรงแรมรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร ติดสนามหลวง ในวันที่ 6 มีนาคม 2554

         สนใจสอบถามรายละเอียดและจองบัตร ได้ทางเวปไซต์  www.prarod.com  และ  www.benjaamulet.com

       ***   บัตรเข้าร่วมสัมนา  700 บาท (พร้อมอาหารกลางวัน) สามารถสั่งจองได้ที่                 

อ่าน :: 3017