เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

วันที่ :

 สถาบันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยได้จัดงานสัมนาวิชาการ

เรื่องพระเบญภาคีพระยอดนิยม ดิน/ชินผง และการตรวจเช็คพระแท้

ในหลักเกณฑ์มาตรฐานขอสถาบันฯ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 10 กรกฏาคม 2554

บัตรเข้าร่วมงาน 690 บาท(พร้อมอาหารกลางวัน)

ลงทะเบียนได้ที่หน้างานหรือติดต่อ   คุณชัย บิ๊กซี อ.โรจ มิ่งขวัญ   อ.พุทธรังษีหนองบัว

  โทร.081-7607061/087-9587142

อ่าน :: 3028