เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

วันที่ :

สถาบันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทย  ได้จัดงานสัมนาวิชาการพระเบญภาคี/พระยอดนิยม  
และการตรวจเช็คพระแท้ ในหลักเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันฯ
 

โรงแรมรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร ติดสนามหลวง

เลื่อนกำหนดงานออกไป เป็นวันที่  11 ธันวาคม 2545

 

สนใจสอบถามรายละเอียดและจองบัตร

ได้ทางเวปไซต์  www.prarod.com  และ www.benjaamulet.com

*** บัตรเข้าร่วมสัมนา  700 บาท (พร้อมอาหารกลางวัน) สามารถสั่งจองได้ที่

โทร 081-6025786

 

 

งานวันที่ 7 สิงหาคม 254 โรงแรมรัตน์ดกสินทร์ ติดสนามหลวง

 

 

 

กรรมการผู้ทรงคุรวุฒิและนักวิชาดาร ในงานสัมมนาที่ผ่านมา 7 สิงหาคม 2554 ที่โรงแรมรัตน์โกสินทร์ ผอวิบูลย์ ส่งสุข อาจารย์ โชติ ช่วงชิง รต.อภิชาติ กฤษณะดิลก

คุณ สมชาย พรหมพฤกษ์ คุณ วิเชียร ดวงคำ

 

งานสัมนาครั้งล่าสุด มีคณะกรรมการผู้ทรงเกรียรติเข้าร่วมงาน

 

ประะานแจ้งเปิดงาน

 

สมาชิกร่วมงาน

 

 

อ่าน :: 3632