พระรอด
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

วันที่ :

สถาบันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทย  จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องพระเบญภาคี  /พระยอดนิยม  และการตรวจเช็คพระแท้ ในหลักเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันฯ

 

       มหาลัยราชภัฎชอุบลราชธานี  วัุนที่ 3 พฤศจิกายน 2556

 

         สนใจสอบถามรายละเอียดและจองบัตร ได้ทางเวปไซต์  www.prarod.com  และ  www.benjaamulet.com

 

       ***   บัตรเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการดูพระแท้        (พร้อมอาหารกลางวัน) สามารถสั่งจองได้ที่      ชัยบิ๊ซี อุบล   

อ่าน :: 4276