พระรอด
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

วันที่ :

สถาบันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยี่นิวเคลียร์แห่งชาติ ได้นำ เศษวัตถุโบราณที่ค้นพบที่วัดมหาวัน /พระรอด/พระคง/ พระลำพูนที่ขุดได้ คำนวนหาอายุ และ หาค่าC 14 (คารบอน์ 14 )ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินกาาร   และการวิจัย คราบปรอท มีรังสี ที่ทำปฏิกริยากับกล้องดิจิคอล นับเป็นมิติใหม่ การหาข้อยุติ ใครจะเชื่อใคร ? อย่างไร ?  จะได้ยุติเสียที่พระแท้พระเก้ ในการศึกษาเรื่องพระรอด ถือว่ายุติ (ความจริงนั้นเข้าใจง่ายเมื่อถูกต้นพบ) ได้แล้ว แต่การมองด้วยตาเปล่า ก็สามารถได้พระการวิจัยข้อมูลเปรียบเทียบนั้นได้ทำมาหลายปีแล้วระหว่างวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหริภุณไชย กับพระรอด/พระคงวัดพระคง ผลคลาดเคลื่อน เพียง 15 % เท่านั้น

 

เศษวัตถุโบราณที่ขุดได้บริเวณวัดมหาวัน และวัดจามเทวี พร้อมที่ทำการพิสูจน์หาต่าความเก่าพร้อมพระรอดหักจำนวนหนึ่ง

 

 

ฝาหม้อดินเผา สันนิษฐานในสมัยพระนางจามเทวี

 

 ลวดลายศิลปะสมัยหริภุญไชยวัตถุโบราณชิ้นนี้สมบูรณ์มาก

 

 

ฝาหม้อการเขียนลวดลายศิลปะหริถุญไชย

 

 

 

 เศษฝาหม้อดินเผา

 

 

คราบสนิมแดงของดินเผา มักพบเสมอในพระรอดและพระคงในกรณีที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เคีบงกัน ( master piece )  

อ่าน :: 5372