เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

สถานที่พบพระกรุ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2553
อ่าน :: 60,826 ครั้ง

สถานที่พบพระรอด ( Prarod )
    
จาก การเปิดเผยของชาวบ้านชุมชนวัดมหาวัน ชุมชนริมปิง /คนงานก่อสร้างทางเทศบาลนครลำพูน ได้เปิดเผยว่า ในการก่อสร้าง พระวิหาร /กุฏิเจ้าอาวาส/กุฎิรองเจ้าอาวาสโดยให้รถขุดเทศบาลนครลำพูนมาขุดหลุมเสา พระวิหาร ได้พบพระรอดจำนวนมาก เพราะพระรอดเหล่านี้กระจาย ตามกลุ่มคนงาน/และช่างก่อสร้าง

 อาจารย์อรรคเดช กฤษณะดิลก ในฐานนะนักวิชาการได้ เกียรติเป็นที่ปรึกษา ในการค้นหาวัตถุโบราณ
ในภาพเป็นฐานเจดีย์เก่าในสมัยพระนางจามเทวีการการขุดค้น พระรอด จะฝั่งในบริเวณมุมของเจดีย์และใจกลางของเจดีย์ ยกเว้นประตูเข้าจะไม่นิยบรรจุพระรอด

 

ปี 2555 ที่ ต.สองแคว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (การค้นพบเมืองเถาะ)

 ก้อนอิฐโบราณที่มีขนาดใหญ่

 

 กรมศิลปากรได้ผูกหมายเลขโบราณวัตถุโบราณที่ค้นพบ

 

พิพิธภัณฑ์ วัดสองแคว ได้นำวักถุโบราณบางส่วนเก็บไว้แสดง

 

 ลักษณะหม้อดินเผาโบราณและคนโทโบราณที่บรรจุพระรอด

 สถานที่ในการขุดค้นหาพระรอดและพระตระกูลลำพูน/และวัตถุโบราณ

 ในการก่อสร้างศาลาการเรียนรู้ชุมชนวัดพระคงฤาษี เดือน สิงหาคม 2551 ได้ค้นพบพระคงหักและเครื่องตระกูลลำพูนพระคงดำ/พระคงสีพิกุล/พระบาง

 บริเวณ ที่สร้างศาลาการเรียนรู้ วัดพระคงฤาษี เป็นฐานเจดีย์เก่าวัดพระคงฤาษี ในอดีตจึงพบพระคงและพระตระกูลลำพูนจำนวนหนึ่ง ซึ่งเปิดเผยตัวเลขไม่ได้

 การสร้างถนนด้านข้างวัดพระคงฤาษี  ใกล้กับแฟลตตำรวจ ได้พบพระคงจำนวนมากจากการเปิดเผยของช่างโยธาเทศบาลและคนงานเทศบาลนครลำพูน
จากการใช้ รถขุด/รถไถและช่างทำถนน คาดว่าไม่น้อยกว่า 1 กระสอบ ขณะนี้อ.อรรคเดช และเจ้าหน้าที่กรมศิลปกร กำลังตามเก็บพระคงชุดนี้ ถือเป็นพระคงที่สวยและดีที่สุด ต้นตำหรับพระคง

 ถนนเส้นนี้เรียบวัดพระคงฤาษีไปจนถึงที่ครูติ๋ว/ครูขาว ซึ่งบริเวณนี้ได้พบพระคงเป็นจำนวนมาก
และพระบาง/พระรอด/พระลือหน้ามงคล
มีการลักรอบขุดพระคงในที่ของครูติ๋วหลายครั้ง เพราะที่ครูติ๋วเป็นบริเวณเจดีย์เก่าสันนิษฐานเป็นบริเวณวัดพระคงเก่า เพราะวัดสมัยก่อมีอาณากว้างมาก

 กองดินหรือิฐโบราณหัก จาการทำงานของรถไถเมื่อนำน้ำมาฉีดจะพบพระหัก และพบพระคงมำนวนมาก

 พระคงดำสภาพสมบูรณ์เมื่อนำมาล้างน้ำออกและขัดด้วยใบตองแห้วผิวจะมันวาวคล้ายๆผิวกว่างฮัก(สีดำมัน แมลงกวางสีดำมัน)

     พระรอดวัดมหาวันและพระคงวัดพระคงฤาษี สันนิฐานว่าเป็นพระ ยุคเดียวกันหรือช่างคนเดียวกัน ข้อมูลเชิงลึก ทราบว่า พุทธศิลป์ช่างหลวงสวยงามวิจิตรบรรจง เช่นพระคงวัดพระคงฤาษีถือว่าเป็นพระคงที่หายาก และสวยที่สุด เรียกได้ว่าสุดยอดพระคง เห็นพระพักตร์ ชัดเจน/ใบโพธิ์ มีชีวิตมีมิติ ถือว่าเป็นแม่แบบของพระคง( Masterpiece ) แตกต่างพระคงวัดอื่นๆ ที่ ล้อพิมพ์ ถอดพิมพ์พระจะไม่เห็นพระพักตร์ชัดเจน /เนื้อหาสาระ แตกต่าง กันอย่างเห็นชัด เห็น เม็ดแร่ดอกมะขามเม็ดใหญ่ ส่วนเนื้อพระคงวัดพระคงฯมีความละเอียด/หยาบ ใกล้เคียงกับพระรอดวัดมหาวันร่องน้ำที่ขุดโดยช่างเทศบาลพบพระรอดจำนวนหนึ่ง

 บริเวณที่สร้างหอระฆังพบพระรอด จำนวน 1 หม้อ จากการเปิดเผยของช่างแอ๊ด/ช่างน้อย /คนงาน/ลุงสม /ลุงน้อยแก้ว

 ที่กุฏิรองเจ้าอาวาสค้นพบ พระรอดพิมพ์เล็กและพิมพ์ต้อ
ในการขุดฐานการก่อสร้างกุฏิอุ๋ยสุก กรรมการวัด เก็บรักษา 1 หม้อ ดิน

ศาลาอเนกประสงค์เป็นฐานเจดีย์เก่า ได้พระรอด เป็นจำนวนมากจากการเปิดเผยของคนงานเทศบาล

      การ ขุดร่องน้ำหลังวัดมหาวัน โดยช่างเทศบาลนครลำพูนค้นพบพระรอดบรรจุในบาตรทองเหลือง จำนวน หลายร้อยองค์ พระจะรานที่คอ เพราะเนื้อปรับตัวไม่ทันกับอากาศภายนอก ส่วนบาตรทองเหลืองนั้นปริแตกเสียหายในที่สุด

     ที่หลังวัดมีการขุดพระรอดได้พระรอดบางส่วน ติดที่นาย ผล จันทร์ เรืองคนขุดพระรอดจะเห็นแนวถนนที่สรางใหม่โดยช่างโยธาเทศบาล ถามว่า ใครมีพระรอดมากกว่า เซียน หรือช่าง /กำแพงข้างวัดมหาวันมีการขโมยขุดพระรอดจนถนนยุบ ทำให้ช่างโยธามาทำถนนใหม่ได้พระรอดไปเป็นจำนวนมาก

การ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในวัดพระคงฤาษี ทำให้ พบพระคงฤาษี จำนวนมาก ทั้งพระคงดำ  จึงทำให้ทราบว่า ที่เล่นกันมานั้นเป็นพระคงวัดอื่นๆ

 

 การพบพระรอดล่าสุดณกรุสันกู่เหล็ก หลังโรงเรียนอรพิน จังหวัดลำพูน สันนิษฐานเป็นพระรอดฝากกรุ

 

                                                                                                                                                                          พระรอดที่พบบางส่วนชำรุดดังในภาพ

 

                                                                                                     พระรอดบางองค์สมบูรณ์มีความสวยมาก สั่งชาวบ้านห้ามล้างจะทำให้คราบธรรมชาตหายไป

 

เจาะข้อมูลเชิงลึกเรื่องพระรอดพระคง

       รูปพระรอด/พระคง/ที่นำมาเสนอทุกภาพ มีประวัติพระทุกองค์ /ไม่มีพระตลาด พระเซียน/ พระนิยาย /พระแต่งผิว

· ไม่มีพระตลาด

· ไม่มีพระเซียน

· ไม่มีพระตลาด

· ไม่มีพระนิยาย

· ไม่มีการประกันโดยการหลอกให้เชื่อ

· ไม่มีพระแต่งผิว

เสี้ยนพระตามให้ทัน/เพราะคุณไม่เคยเห็นพระสวย/อย่าตีเก๊ จะให้เสียหน้าพระ/เพราะพระสวยมาก

 พระคำดำ กรุวัดพระคง(ดินศิลาธิคุณ)

พระคงกรุวัดพระคงสภาพเดิมๆ ( original)

พระคงกรุวัดพระคง (ดินศิลาธิคุณ)เนื้อพระรอด

พระคงกรุวัดพระคงเขียวหินครกเนื้อพระรอด
พระคงกรุวัดพระคงพิมพ์มีปีก
พระคงเขียวกรุวัดพระคง (กรุเก่า)เนื้อพระรอด
ซูมให้เห็นรายละเอียดของเนื้อพระ ภาพพระรอดองค์ร้อยล้านของเศรษฐีชาวจีนเท่าเช่าจากชาวบ้านเมื่อ 20 ปีก่อน แต่มีประสพกราณ์สูงมากจนให้ราคาสูงมาก ในปัจจุบัน


พระรอดที่ขุดขึ้นดินมาใหม่ๆเนื้อเดียวกับพระคงวัดพระคงฤาษี

เอื้อเฟื้อภาพโดย เศรษฐีชาวจีน

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ (พิมพ์ส.ส.) เนื้อขนมฟู พระชุดนี้ขุดพบที่ หอระฆัง พิมพ์ส.ส. หลายคนได้ใช้ และมากประสพกราณ์คลาดแคล้วพระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ ของลุงสม ขุดได้เมื่อ 20 ปีทีแล้วในการสร้างพระวิหาร
พระรอดพิมพ์ตื้นวัดมหาวันสภาพสวยดูง่ายซูมให้เห็นชัดๆ เรื่องความสง่างามของใบโพธิ์ของพระรอดพิมพ์ใหญ่
พระคงเขียวกรุวัดพระคงฤาษี เนื้อผงหินชนิเดียวกับเนื้อพระรอดวัดมหาวัน
พุทธศิลป์สวยงามเป็นต้นแบบของพระคงวัดอื่นๆพระคงวัดอื่นพิมพ์โพธิ์จะไม่สวยงาม
ไม่มีพระพักตร์ชัดเจน

พระคงกรุวัดพระคงฤาษี


พระคงกรุวัดพระคงฤาษีพระคงกรุวัดพระคงฤาษีการขุดเสาศาลาการเรียนรุ้ชุมชนวัดพระคงฤาษีทำให้พบพระคงหลายพิมพ์ทรง
ทำให้ความจริงปรากฏออกมาหลายอย่าง เรื่องพิมพ์พระ/เนื้อพระ/พุทธศิลป์/รอยมาร์ค /พระคงดำเล่นผิดทางมาตลอด คือสะสมพระคงผิดวัด

 

การขุดเสาศาลาการเรียนรุ้ชุมชนวัดพระคงฤาษีทำให้พบพระคงหลายพิมพ์ทรง
ทำให้ความจริงปรากฏออกมาหลายอย่าง
การขุดเสาศาลาการเรียนรุ้ชุมชนวัดพระคงฤาษีทำให้พบพระคงหลายพิมพ์ทรง
ทำให้ความจริงปรากฏออกมาหลายอย่าง

in struction Wat Phrakong in September 2009
discovery Phrakong 199 pieces
many colours many stly


ถนนบริเวณหลังวัดพระคงการทำถนนและร่องน้ำได้พระคงไปจำนวนนับไม่ถ้วน
ถนนเส้นนี้ขุดผ่านเจดีย์เก่าหลายองค์ เพราะบริเวณวัดแต่ก่อนนั้นมีอาณาจักรกว้าง
ขวาง นักโบราณคดี สันนิษฐานว่าวัดทั้งสองนี้มีอาณาเขตติดต่อกัน
จากพยาน วัตถุ /พยานบุคคล/จากพุทธศิลป์ /ถนนที่สร้างรอบๆวัดพระคงพบพระคงเป็นจำนวนมาก ข้อมุลช่างเสริฐ/ช่างแอ๊ด

 ถนนข้างวัดมหาวันที่ยุบตัวสร้างใหม่โดยช่างแก้วรับเหมาขุดได้พระรอดพิมพ์ใหญ่นิยม
พิมพืเครื่องราชฯ


พิมพ์เครื่งราชฯ

พิมพ์เครื่องราชฯยุค 1300 ที่คุณบุญเสริม ศรีภิรมย์ ได้นำไปลงหน้าปกหนังสือพระรอด

 

พิมพ์เครื่งราชฯ

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันพิมพ์เครื่องราช

 

ที่ดินข้างวัดมหา วันได้สันนิษฐานว่าเป็นหนองน้ำเก่าที่พระรอดฝั่งจมอยู่จนมีความเชื่อมั่นว่า มีพระรอดหลงเหลืออยุ่ จนออกความคิดที่จะซี้อที่ดินแปลงนี้เพื่อขุดพระรอด จาการถามนายผล มีพระรอดน้อยมากควรระวังพระรอดหลงกรุหรือผียัดกรุ ให้ดี

 การขุดร่องน้ำหลังวัดมหาวันพบพระรอดจำนวนมากอยู่ในหม้อดินเผาจำนวน 200-300 องค์
โดยช่างเสริฐและทีมงาน

 การขุดร่องน้ำหน้าวัดอาจารย์อรรคเดชค้นพบพระรอดยุคแรก
พิมพ์ใหญ่เสี้ยนไม้ปัจจุบันนับองค์ได้ และพระรอดในหินศิลาแลง (ไม่ใช่สนิมปลอมที่เห็นกันอยู่ทั่วไปจะเสนอรายละเอียดต่อไป) พระรอดพิมพ์ตื้นวัดมหาวัน เนื้อสีแดง หรือเรียกว่า ลำพูนแดง

 พระพุทธรูปดินปั้นที่ค้นพบก่อนที่จะพบพระรอดพระคงศิลปะ หริภุญชัย เป็นเนื้อดินชนิดเดียวกันกับเนื้อพระรอดพระคง
Buddha Ceramice Haripoonchai Kingdom 1,300years old

 

พระพุทธรูปดินเผาทรงทวารวดีต้นพบในระความลึกของดิน 5-6เมตร สุดคอ
รถแบ๊คโฮ ในการทำทางระบายน้ำเสียหลังโรงพยาบาลลำพุน ติดกับ
วัดจามเทวี สันนิษฐานสร้างในยุคพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13

 

พระรอด

พระรอดที่ค้นพบอยู่ในคนโทดินเผา หลังวัดมหาวัน ในที่ดินของเอกชน

 

 พระรอดที่พบในหม้อเดินคลือบ

 

พบแล้วเป็้นพระรอดพิมพ์ใหญ่ พิมพ์นิยม พิมพ์เครื่องราชฯสภาพเดิมๆสวยสมบูรณ์เกือบทุก
องค์ มีหลายวรรณะหลายสี
สภาพธรรมชาติเดิมๆ/คราบกรุ/ดินนวลคราบไขดิน/ผิวปลากระเบน

 

พระพุทธรูปดินเผาปางประทานพร ขนาด3x6นิ้ว ศิลปะช่างเขมรเทริดขนนกมักจะบก่อนพพบพระรอดบางทีก็อยู่รวมกัน
ทำให้ทราบว่าพระนางจามเทวี มีความเกี่ยวโยงพระไชยวรมัน
สถานที่ค้นพบ วัดมหาวันโดย น้อยแสง วัดมหาวัน

 พระพุทธรูปดินเผาปางประทานพร ศิลปะหริภุญไชย
สภ่พธรรมชาติ ดินหมดยาง แร่หลุด/แร่ลอยง่ายแก่การพิจารณา
สถานที่ค้นพบวัดมหาวันโดยน้อยแสง พระที่บวชในวัดมหาวัน

 พระพุทธรูปดินเผาปางเปิดโลก ศิลปะทวาราวดี
สภ่พธรรมชาติ ดินหมดยาง แร่หลุด/แร่ลอยง่ายแก่การพิจารณา
สถานที่ค้นพบวัดมหาวันโดยน้อยแสง พระที่บวชในวัดมหาวัน

พระพุทธรูปดินเผาศิลปะเขมร
สถานที่ค้นพบ วัดมหาวันโดยน้อยแสง วัดมหาวัน และช่างแก้ว
สภาพธรรมชาติ ดินหมดยาง คราบกรุ/ดินนวล/แร่หลุด
วรรณะสี ดอกพิกุล มักจะปนอยู่กับพระรอดพิมพฺใหญ่

พระพุทธรูปดินเผาศิลปะเขมรหรือเรียกว่าพระสิขีลำพูน
สถานที่ค้นพบ วัดมหาวันโดยน้อยแสง วัดมหาวัน และช่างแก้ว
สภาพธรรมชาติ ดินหมดยาง คราบกรุ/ดินนวล/แร่หลุด
วรรณะสี ดอกพิกุล มักจะปนอยู่กับพระรอดพิมพฺใหญ่

พระพุทธรูปดินเผาศิลปะเขมร หรือเรียกว่าพระสิขี
สถานที่ค้นพบ วัดมหาวันโดยน้อยแสง วัดมหาวัน และช่างแก้ว
สภาพธรรมชาติ ดินหมดยาง คราบกรุ/ดินนวล/แร่หลุด
วรรณะสี ดอกพิกุล มักจะปนอยู่กับพระรอดพิมพฺใหญ่

พระพุทธรูปดินเผาศิลปะเขมรปางประธานพร
สถานที่ค้นพบ วัดมหาวันโดยน้อยแสง วัดมหาวัน และช่างแก้ว
สภาพธรรมชาติ ดินหมดยาง คราบกรุ/ดินนวล/แร่หลุด
วรรณะสี ดอกพิกุล มักจะปนอยู่กับพระรอดพิมพฺใหญ่

พระพุทธรูปดินเผาศิลปะทวาราวดี
สถานที่ค้นพบ วัดมหาวันโดยน้อยแสง วัดมหาวัน และช่างแก้ว/ช่างน้อย
สภาพธรรมชาติ ดินหมดยาง คราบกรุ/ดินนวล/แร่หลุด
วรรณะสี ดอกพิกุล มักจะปนอยู่กับพระรอดพิมพฺใหญ่

พระพุทธรูปดินเผาศิลปะทวาราวดีบางคนเรียกว่าพระรอดยืน
สถานที่ค้นพบ วัดมหาวันโดยน้อยแสง วัดมหาวัน และช่างแก้ว
สภาพธรรมชาติ ดินหมดยาง คราบกรุ/ดินนวล/แร่หลุด
วรรณะสี ดอกพิกุล มักจะปนอยู่กับพระรอดพิมพฺใหญ่

 


 

วัตถุโบราณที่ขุดได้ในสวนลำใยเป็นวัดล้างในอดีต พบพระรอดในหม้อจำนวนมากไม่เปิดเผยจำนวน ไม่เป็นผลดีต่อวิชาชีพช่างแต่อย่างใด?

พระพุทธรูปดินปั้นที่ค้นพบก่อนที่จะพบพระรอดพระคงศิลปะ หริภุญชัย เป็นเนื้อดินชนิดเดียวกันกับเนื้อพระรอดพระคง

Buddha Ceramice Haripoonchai Kingdom 1,300years old

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ค้นพบ พระผงสุพรรณ ปี 2552- 2553  การทำถนนข้างวัด มหาธาตุ