เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

สีหรือวรรณะพระรอดแท้ที่ค้นพบในการขุดที่วัดมหาวัน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2553
อ่าน :: 42,295 ครั้ง

สีหรือวรรณะพระรอดแท้ที่ค้นพบในการขุดที่วัดมหาวัน
ผู้ค้นพบช่างน้อย/ช่างแสง/อุ้ยสุก/น้อยหมา/หนานแสง อินตะแก้ว/ บอลลำพูน/ช่างแอ๊ด/

1. สีดอกพิกุล
2. สีเขียวหินครก
3.สี เขียวไพร
4. เขียวใบมะกา
5. เขียวต้นไผ่
6. เขียวน้ำใบบัวบก
7. สีอิฐ
8. สีเนื้อฟักทอง
9. สีขาวดอกจำปีบอล ลำพูน
10. สีดอกจำปา
11. สีดอกพิกุลแห้ง
12. สีหัวไพรแห้ง
13. สีดอกบัวหลวง
14. สีแดงกวนอู
15. สีชอลคกอแล๊ต
16. สีโอวัลติน
17. สีดอกพิกุลแห้ง
18. สีเสวาท
19. สีมอย
20. สีเมล็ดพิกุล
21. สีมะกอกดิบ
22. สีมะกอกสุก
23. สีชมพู
24. สีผิวช้างเผือก
25. สีช้างดำ
26. สีงาช้าง
27. สีนอแรด
28. สีลุกทับทิม
29. สีมันปู
30. สีเขียวหยก
31. สีดำสนิมแดง หรือลำพูนดำ


(ที่มาบางส่วนของบทความ จากหนังสือตรียัมปวาย)

      การวิเคราะห์ค่อนข้างจะเป็นความจริง เพราะเซัยนโบราณ ได้กล่าวไว้แค่ / 5-6 สี คงจะเห็นพระจำนวนน้อยก็เป็นได้ คือไม่เสถียร ไม่ได้เจาะเลึกละเอียดลงไปว่า สมมุติในกลุ่มสีเขียวจะต้องมีหลายเขียวเช่นเขียวเข็มเขียวกลางเขียวอ่อน ตรียัมปวายแยกสีเขียวได้ดังนี้

เขียวใบบัวบก/เขียวใบไผ่/สีเขียวต้นไผ่/เขียวไพร/เขียวหิครก/เขียว คาดแดง/เขียวใบมะกาเ/เขียวหยกป็นต้น แสดงว่าความคิดของท่านตรียัมปวายนั้นค่อนจะละเอียดแตกฉานและแม่นยำกว่า่
ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
สีเขียวใบไผ่ เป็นเนิ้อโซนชนิดผงหินในการเผาใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1000 องศาขึ้นไป
เนื้อชนิดนี้มีความแกร่งสามารถกรีดกระจกได้ (
แต่ไม่สมควรทำเพราะพระรอดนั้นหายากและราคาแพง จำนวนเท่าเดิมมีในจำนวนคงที่ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้เหมือนพระรอดตลาด/พระ ฝีมือ)

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็กวัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยน้อยหมาวัดมหาวัน ปี 2491

วรรณะสีหัวไพรแห้ง เป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียว่าโซนเนื้อดินดิบ
สภาพทางธรรมชาติวิทยา คราบกรุ/ราเทา/ราน้ำตาล/ความแห้งของเนื้อพระ
ฟอร์มพระจัดอยู่ในความสวยงาม ดูง่าย
ระดับความแท้ เกินร้อย

 ชื่อพระ           พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ      ค้นพบโดยน้อยหมาวัดมหาวัน ปี 2491

วรรณะสีดอกฟัก เป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียกว่าโซนเนื้อดินดิบ
สภาพทางธรรมชาติวิทยา คราบกรุ/ราเทา/ราน้ำตาล/ความแห้งของเนื้อพระ
ฟอร์มพระ        จัดอยู่ในความสวยงาม ดูง่าย

สีดอกฟัก       เป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียกว่าโซนเนื้อดินดิบ ใช้ความร้อนในการเผาตำกว่า 1,00องศา แต่ข้างในเนื้อพระมักเป็นสีเขียว

 ชื่อพระ       พระรอดพิมพ์เล็กวัดมหาวัน
ประวัติพระ   ค้นพบโดยน้อยหมาวัดมหาวัน ปี 2491

วรรณะสี       ขาวดอกจำปา เป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียว่าโซนเนื้อดินดิบ
สภาพทางธรรมชาติวิทยา คราบกรุ/ราเทา/ราน้ำตาล/ความแห้งของเนื้อพระ
ฟอร์มพระ      จัดอยู่ในความสวยงาม ดูง่าย

สีขาวดอกจำปี เป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียว่าโซนเนื้อดินดิบ ใช้ความร้อนในการเผาต่ำกว่า 1,00องศา

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยน้อยหมาวัดมหาวัน ปี 2491

วรรณะสีก้ามปูเผา เป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียว่าโซนเนื้อดินดิบ
สภาพทางธรรมชาติวิทยา คราบกรุ/ราเทา/ราน้ำตาล/ความแห้งของเนื้อพระ
ฟอร์มพระจัดอยู่ในความสวยงาม ดูง่าย

สีก้ามปูเผา หรือสีมันปู เป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียกว่าโซนเนื้อดินดิบ ใช้ความร้อนในการเผาต่ำกว่า 1,00องศา แต่ข้างในเนื้อพระมักเป็นสีเขียว
ระดับความแท้  ยังไม่พบองค์ที่ 2

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยน้อยหมาวัดมหาวัน ปี 2491

วรรณะ สีโอวัลตินเป็นเนิ้อโซนชนิดผงหินในการเผาใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1000 องศาขึ้นไป
เนื้อชนิดนี้มีความแกร่งสามารถกรีกระจกได้ ( แต่ไมสมควรทำเพราะพระรอดนั้นหายากและราคาแพง จำนวนเท่าเดิมมีในจำนวนคงที่ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้เหมือนพระตลาด/พระ ฝีมือ
ระดับความแท้ยังไม่พบองค์ที่ 2
ราคา  webmaster

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยน้อยหมาวัดมหาวัน ปี 2491

วรรณะสีดอกพิกุล เป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียว่าโซนเนื้อดินดิบ
สภาพทางธรรมชาติวิทยา คราบกรุ/ราเทา/ราน้ำตาล/ความแห้งของเนื้อพระ
ฟอร์มพระจัดอยู่ในความสวยงาม ดูง่าย

สีดอกพิกุลเป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียกว่าโซนเนื้อดินดิบ ใช้ความร้อนในการเผาต่ำกว่า 1,00 องศา แต่ข้างในเนื้อพระมักเป็นสีเขียว

 ชื่อ พระรอดพิมพ์ใหญ่ วัดมหาวัน

สีมอย(เทา)คราบหินแคลเซี่ยมเป็นเนิ้อโซนชนิดผงหินในการเผาใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1000องศาขึ้นไป
เนื้อชนิดนี้มีความแกร่งสามารถกรีกระจกได้ ( แต่ไมสมควรทำเพราะพระรอดนั้นหายากและราคาแพง จำนวนเท่าเดิมมีในจำนวนคงที่ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้เหมือนพระตลาด/พระ ฝีมือ

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

สีเขียวใบมะกาเป็นเนิ้อโซนชนิดผงหินในการเผาใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1000องศาขึ้นไป
เนื้อชนิดนี้มีความแกร่งสามารถกรีกระจกได้ ( แต่ไมสมควรทำเพราะพระรอดนั้นหายากและราคาแพง จำนวนเท่าเดิมมีในจำนวนคงที่ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้เหมือนพระตลาด/พระ ฝีมือ

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญวัดมหาวัน

สีเขียวหินครกเป็นเนิ้อโซนชนิดผงหินในการเผาใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1000องศาขึ้นไป
เนื้อชนิดนี้มีความแกร่งสามารถกรีดกระจกได้ ( แต่ไมสมควรทำเพราะพระรอดนั้นหายากและราคาแพง จำนวนเท่าเดิมมีในจำนวนคงที่ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้เหมือนพระตลาด/พระ ฝีมือ

 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญวัดมหาวัน

สีเขียวหินครกเป็นเนิ้อโซนชนิดผงหินในการเผาใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1000องศาขึ้นไป
เนื้อชนิดนี้มีความแกร่งสามารถกรีดกระจกได้ ( แต่ไมสมควรทำเพราะพระรอดนั้นหายากและราคาแพง จำนวนเท่าเดิมมีในจำนวนคงที่ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้เหมือนพระตลาด/พระ ฝีมือ

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่ วัดมหาวัน

สีเขียวต้นไผ่เป็นเนิ้อโซนชนิดผงหินในการเผาใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1000องศาขึ้นไป
เนื้อชนิดนี้มีความแกร่งสามารถกรีดกระจกได้ ( แต่ไมสมควรทำเพราะพระรอดนั้นหายากและราคาแพง จำนวนเท่าเดิมมีในจำนวนคงที่ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้เหมือนพระตลาด/พระ ฝีมือ

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อ วัดมหาวัน

สีช๊อคกอแล๊ตเป็นเนิ้อโซนชนิดผงหินในการเผาใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1000องศาขึ้นไป
เนื้อชนิดนี้มีความแกร่งสามารถกรีดกระจกได้ ( แต่ไมสมควรทำเพราะพระรอดนั้นหายากและราคาแพง จำนวนเท่าเดิมมีในจำนวนคงที่ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้เหมือนพระตลาด/พระ ฝีมือทั่วไป)

 พระรอดพิมพ์กลาง วัดมหาวัน (พิมพ์ทรงลำ่่)

สีดอกหิกุลแห้งเป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียว่าโซนเนื้อดินดิบ ใช้ความร้อนในการเผาตำกว่า 1,00องศา แต่ข้าในเนื้อพระมักเป็นสีเขียว

 ชื่อพระ พระรอดพิม์ืต้อ วัดมหาวัน

สีสองกษัคริย์เป็นเนิ้อโซนชนิดผงหินในการเผาใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1000องศาขึ้นไป
เนื้อชนิดนี้มีความแกร่งสามารถกรีดกระจกได้ ( แต่ไมสมควรทำเพราะพระรอดนั้นหายากและราคาแพง จำนวนเท่าเดิมมีในจำนวนคงที่ไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่ได้เหมือนพระตลาด/พระ ฝีมือทั่วไป)

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยน้อยหมาวัดมหาวัน ปี 2491

วรรณะสีมันปู  เป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียกว่าโซนเนื้อดินดิบ
สภาพทางธรรมชาติวิทยา คราบกรุ/ราเทา/ราน้ำตาล/ความแห้งของเนื้อพระ
ฟอร์มพระจัดอยู่ในความสวยงาม ดูง่าย ยังไม่พบองค์ที่สอง

 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยน้อยหมาวัดมหาวัน ปี 2491

วรรณะสีดอกพิกุล  เป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียกว่าโซนเนื้อดินดิบ
สภาพทางธรรมชาติวิทยา คราบกรุ/ราเทา/ราน้ำตาล/ความแห้งของเนื้อพระ
ฟอร์มพระจัดอยู่ในความสวยงาม ดูง่ายยังไม่พบองค์ที่ สอง

 

ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยน้อยหมาวัดมหาวัน ปี 2491

วรรณะสีดอกพิกุลแห้ง  เป็นดินที่เผายังไม่สุกดี ภาษาพระเรียกว่าโซนเนื้อดินดิบ
สภาพทางธรรมชาติวิทยา คราบกรุ/ราเทา/ราน้ำตาล/ความแห้งของเนื้อพระ
ฟอร์มพระจัดอยู่ในความสวยงาม ดูง่าย