เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระรอดกรุใหม่

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2553
อ่าน :: 28,249 ครั้ง

พระรอดกรุใหม่หมายความว่าพระที่ยังไม่ผ่านการใช้ มีอายุความเก่า 1,300ปี ยุคของพระนางจามเทวีและยุคพระยาสรรพสิทธิ์ แยกออกเป็น ประเภทต่างๆดังนี้

1. พระรอดที่เก็บสภาพได้ดีหมายความว่าตั้งแต่ขุดพบได้นำไปเก็นไว้ในสภาพเดิมๆเช่าบนหิ้งพระ/ในหม้อดิน

2. พระรอดที่ค้นพบใหม่ล่าสุดหรือขึ้นดินมาใหม่ ๆพระลักษณะนี้เซียนตกม้าตายมามาก เพราะไม่มีองค์ความรู้(ไม่เคยเห็น)ที่จะพิจารณาตัดสินเรื่อละเอียดอ่อนด้วยความเสถียรทางโบราณคดี /ขบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอีกประการเซียนอ่อนประสพการณ์ไม่เคยเห็นพระรอดที่ขุดได้ใหม่ๆข้อนี้สำคัญและยังปิดประวัติศาสตร์อีก พบพระฝีมือเซียนในเวปดูแล้วไม่ใช่ พระแท้ เพราะคราบทำขึ้นมาใหม่คราบชนิดนี้แช่น้ำไม่ถึง 2 วันก็หลุด ผิดกับพระรอดแท้แช่น้ำเป็นปีก็ไม่หลุด

3. พระรอดประเภทที่เจ้าของอนุรักษ์ ใช้แต่อนุรักษ์ของเดิมๆนิยมพระไป ทำตลับใส่ เพื่อคงสภาพเดิมไว้( Original ) เช่นคราบกรุ/ดินนวล/คราบสนืมไขโดยมีองค์รู้ว่าสิ่งต่างเหล่านี้คือการแสดง ความแท้ในตัวพระเป็นเกณฑ์

 

 

ชื่อพระ              พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่  กรุใหม่ (ชื่อทับทิมสยาม)
ประวัติพระ     ค้นพบโดยช่างแก้วขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ  30ปีก่อน
สภาพธรรมชาติ  พระรอดเก่าไว้สภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ความแห้ง(dry)ความหดตัว(shortend) การแอ่นตัว /การบิดพริ้วของปีกพระ

โซนเนื้อ   ผงหิน

 

 ชื่อพระ              พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่) กรุใหม่
ประวัติพระ     ค้นพบโดยช่างแก้วขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ 30 ปีก่อน
สภาพธรรมชาติ  พระรอดเก่าไว้สภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยม การบีบตัวของเนื้อผงหิน
ความแห้ง(dry)ความหดตัว(shortend) การแอ่นตัว /การบิดพริ้วของปีกพระ

โซนเนื้อ   ผงหิน

 

 ชื่อพระ              พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่) กรุใหม่
ประวัติพระ     ค้นพบโดยช่างแก้วขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ 30  ปีก่อน
สภาพธรรมชาติ  พระรอดเก่าไว้สภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ความแห้ง(dry)ความหดตัว(shortend) การแอ่นตัว /การบิดพริ้วของปีกพระ

โซนเนื้อ   ผงหิน

 

 ขื่อพระ              พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ต้อ (ต้อกลาง)กรุใหม่
ประวัติพระ          ค้นพบโดยช่างแก้วขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ30ปีก่อน
สภาพธรรมชาติ เจ้าของเก็บ ไว้สภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
เนื้อพระหมดยางในกรณีที่พระอยลึกอยู่ในระดับตาน้ำชื่อพระ              พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ต้อ(พิมพ์เล็ก) กรุใหม่
ประวัติพระ     ค้นพบโดยช่างแก้วขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ30ปีก่อน
สภาพธรรมชาติ  พระรอดเก่าไว้สภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ความแห้ง(dry)ความหดตัว(shortend) การแอ่นตัว /การบิดพริ้วของปีกพระ

โซนเนื้อ   ผงหิน
ชื่อพระ                  พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ พิมพ์ไหล่มีขีดหรือพิมพ์ร้อยล้าน กรุใหม่
ประวัติพระ ค้นพบ  โดยช่างแก้วขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ30ปีก่อน
สภาพพระรอดเก่าไว้สภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
โครงสร้างโมเกุลในเเนื้อพระเริ่มมีการคลายตัว จนทำให้ผิวพระสลายคัวไปด้วย


พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ กรุใหม่ 1,300 ปีสภาพเดิมๆ(original ) พิมพ์ไหล่มีขีด
ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างแก้วขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ30ปก่อนี
สภาพพระรอดเก่าไว้สภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยมพระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ กรุใหม่1,300ปี สภาพเดิมๆ  (original )
ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อยขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ30ปีก่อน
สภาพพระรอดเก่าไว้สภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยม

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ (พิมพ์ฐานกว้าง)กรุใหม่ 1300 ปี สภาพเดิมๆ (original )
ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อยขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ30ปีก่อน
สภาพพระรอดเก่าไว้สภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยม

  

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์กลาง กรุใหม่ 1,300 ปีสภาพเดิมๆ (original )
ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อยขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ30 ปีก่อน
สภาพพระรอดเก่าเก็บในไว้สภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยม

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ กรุใหม่ (original )พิมพ์หูขอเบ็ด เรียกตามเซียนโบราณ 
ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อยขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ30ปีก่อน
สภาพพระรอดเก่าเก็บไว้ในสภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยม

 

พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ กรุใหม่ (original )ชื่อพิมพ์ตะเข็บข้างค้นพบตั้งชื่อโดยอ.อรรคเดช
ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อยขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ30ปีก่อน
สภาพพระรอดเก่าเก็บไว้ในสภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยม

 

พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ กรุใหม่ (original )
ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อยขณะซ่อมขุดถนนข้างวัดมหาวันเมื่อ30ปีก่อน
และการค้นพบล่าสุดที่กรุสันกู่เหล็กลำพูน ใกล้โรงเรียนอรพิน
สภาพพระรอดเก่าเก็บไว้สภาพเดิมๆยังไม่ผ่านการใช้คราบกรุ/ดินนวล/คราบแคลเซี่ยม

 

พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ กรุใหม่ (original ) พิมพ์ใหญ่ปากฉลามค้นพบตั้งชื่อโดยอาจารย์        อรรคเดช กฤษณะดิลก (ปากตะขาบคล้ายปากฉลาม)

 

พระรอดพิมพ์ต้อในหินศิลาแลง ของแท้แทบจะนับองค์ได้ของเก๊ในตลาดเป็นคราบสนิมปลอมพึงใช้ความระมัดระวังในการสะสม

 

พระรอดพิมพ์ต้อในหินศิลาแลง ของแท้แทบจะนับองค์ได้ของเก๊ในตลาดเป็นคราบสนิมปลอมพึงใช้ความระมัดระวังในการสะสม

 


 

ด้านหลังพระจะปรากฏลายมือใหญ่ขวางขึ้นเป็นมาตรฐานของหลังพระรอด 

 

ควรแยกแยะให้ดีระหว่างหินศิลาแลงกับสนิมปลอมคนละเรื่อง?

เรื่องนี้มีจริง ลูกน้องช่างเสริฐเคยนำพระรอดที่ขุดได้ใหม่ๆไปทดสอบเซียนมีชื่อระดับประเทศดูไม่เป็นครับ 
พระที่นำไปทดสอบ

 1. พระรอดพิมพ์ใหญ่
 2. พระคงดำ
 3. พระคงสีพิกุล
 4. พระรอดพิมพ์เล็ก
 5. พระรอดวัดจามเทวี(ค้นพบหน้าวัด)
 6. พระลบ
 7. พระบาง
 8. พระเลี่ยง
 9. พระคงกรุเก่า
 10. พระรอดอุโมงค์

ปรากฏว่าดูได้ดังนี้(ดูเป็น)

 1. พระคงกรุเก่า
 2. พระบาง
 3. พระลบ
 4. พระรอดอุโมงค์

    ส่วนพระที่เหลือเขาดูได้ 50เปอร์เซ็นไม่มีความมั่นใจ การนี้ทำให้ทราบว่าเขาไม่ขาดประสพการณ์ในด้านพระกรุใหม่พระที่นำไปสอบเป็นพระที่ขุดได้ในสถานที่เดียวกันที่กรุสันกู่เหล็ก (เป็นพระฝากกรุ)พระอยู่ในหม้อดินเก่า  ค้นพบโดยทีมงานช่างเสริฐ   จะว่ายังไงละคุณบุญส่ง ฯและสำนักพุทธฯ

    ถ้าไม่มีสถาบันอนุรักษ์ฯของอาจารย์อรรคเดชฯพระที่เหลือคงหมมดอนาคตทันที  จะพากันมาไม่ชอบอาจารยไม่ได้เพราะอาจารย์เป็นคนพูดตรง