เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ดูพระรอดแท้ได้ที่ไหน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2553
อ่าน :: 13,236 ครั้ง

1    พิพิธภัณฑ์พระรอดวัดมหาวัน จังหวัดลำพูน

ก่อตั้งริเริ่มโครงการโดย อ.อรรคเดช กฤษณะดิลก และที่มงานข่าวช่อง3 ปี  2538

 

 

 

 

 

 

 

   นี่คือเอกสารที่ได้มีการได้มอบพระรอดเป็นทางการ เมือวันที่ 19 กรกฏาคม  แต่ปรากฏว่าเมือ่ผู้ที่สนใจไปแล้ว ไปที่พิพิธภัณฑ์ ไปแล้วไม่มีพระรอดดังกล่าวมีให้ชม มีแต่แฝงพระด้านหน้าวัดขายโดย นายแสง  ให้ความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทางเวปจึงจำเป็นต้องเรียนให้ทราบพฤติกรรมของคนประเภทนี้ ถ้าพระแท้โชว์ พระเก๊ขายไม่ได้ ก็เลยป้ายเสียเลย   เป็นพุทธพาณิชย์มากไป ยังไม่พอสวดผู้ที่มอบให้เสียอีก เพราะไม่ชอบให้คนทั่วไปทราบ ข้อเท้จจริงจึงขอให้ท่านที่มาชมแล้วผิดหวังให้ท่าน ไปชมที่ พิพิธณฑ์สถานแห่งชาติ ลำพุน อาคาร 2  ซึ่งข้ามภนนมานิดเดียวก็ถึง   มีพระรอดให้ชม  ครบพิมพ์ จำนวนพระรอดมาก ( ประมาณ 30 องค์)   กลุ่มงาน ช่างโยธาต้องการนำพระรอดจำนวนหลายองค์ไปมอบ ให้วัดมหาวัน  แต่พอให้คนไปสืบทราบพฤติกรรมดังกล่าว  จึงเปลี่ยนเจตนารมณ์ มอบให้พิพธภัณฑ์สถานแห่งชาติลำพูนแทน  อย่างนี้ไม่ดี เสียดายชื่อวัด

 

 

พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน ทายาท ตระกูลมหาวัน
สภาพเดิมๆ ไม่ผ่านการใช้ พระกรุใหม่ ยุค 1,300 ปี ผ่านการตรวจเช็ความเก่าโดยอาจารย์อรรคเดช

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่ ( พิมพ์สังฆฎิสองขีด) วัดมหาวัน ทายาท ตระกูลมหาวัน
สภาพเดิมๆ ไม่ผ่านการใช้ พระกรุใหม่ ยุค 1,300 ปี

 

พระรอดพิมพ์เล็กวัดมหาวัน ทายาทน้อยหมา (บอล ลำพูน)
สภาพเดิมๆ ไม่ผ่านการใช้ พระกรุใหม่ ยุค 1,300 ปี

 

 

พระตระกูลลำพูนที่ ตระกุลมหาวัน แลตระกูลแก้วศรี มอบให้เป็นคุณ แผ่นดิน

 

 

พระเครื่องและวัตถุโบราณภายในพิพิธมหาวันพระรอด วัดมหาวัน

 

 

2      พิพิธภัณฑ์สภานแห่งชาติจังหวัดลำพูน อ.เมืองจังหวัดลำพูน

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
สภาพเดิมๆทางธรรมชาติ ยังคงอยู่เช่นคราบกรุ/ดินนวล/แคลเซี่ยม รอยปริราน /ตรวจเช็คความเก่าโดย อาจารย์ อรรคเดช กฤษณะดิลก นักโบราณคีอิสระศิลปะหริภุญไชย

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
สภาพเดิมๆทางธรรมชาติ ยังคงอยู่เช่นคราบกรุ/ดินนวล/แคลเซี่ยม รอยปริราน /ตรวจเช็คความเก่าโดย อาจารย์ อรรคเดช กฤษณะดิลก นักพุทธศิลป์ 8

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
สภาพเดิมดๆทางธรรมชาติ ยังคงอยุ่เช่นคราบกรุ/ดินนวล/แคลเซี่ยม รอยปริราน /ตรวจเช็คความเก่าโดย อาจารย์ อรรคเดช กฤษณะดิลก นักพุทธศิลป์ 8

 

พระคงวัดพระคงฤาษี ลำพูน
สภาพเดิมดๆทางธรรมชาติ ยังคงอยุ่เช่นคราบกรุ/ดินนวล/แคลเซี่ยม รอยปริราน /ตรวจเช็คความเก่าโดย อาจารย์ อรรคเดช กฤษณะดิลก นักพุทธศิลป์ 8

 

พระบางวัดพระคง
สภาพเดิมดๆทางธรรมชาติ ยังคงอยุ่เช่นคราบกรุ/ดินนวล/แคลเซี่ยม รอยปริราน /ตรวจเช็คความเก่าโดย อาจารย์ อรรคเดช กฤษณะดิล

 

 

 3  พิพิธภัณฑ์วัดสันป่ายางหลวง อ.เมือง จังหวัดลำพูน

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน พิมพ์ฐานกว้าง ค้นพบและตั้งชื่อพิมพ์โดยอาจารย์อรรคเดช กฤษณะดิลก
สภาพเดิมดๆทางธรรมชาติ ยังคงอยุ่เช่นคราบกรุ/ดินนวล/แคลเซี่ยม รอยปริราน

/

พระรอดพิมพ์กลาง (ทรงล่ำ) วัดมหาวัน ค้นพบและตั้งชื่อพิมพ์โดยอาจารย์อรรคเดช กฤษณะดิลก
สภาพเดิมดๆทางธรรมชาติ ยังคงอยุ่เช่นคราบกรุ/ดินนวล/แคลเซี่ยม รอยปริราน

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่ (พิมพ์จ่าโท) วัดมหาวัน ค้นพบและตั้งชื่อพิมพ์โดยอาจารย์อรรคเดช กฤษณะดิลก
สภาพเดิมดๆทางธรรมชาติ ยังคงอยุ่เช่นคราบกรุ/ดินนวล/แคลเซี่ยม รอยปริราน

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันโพธิ์ปรก  ค้นพบและตั้งชื่อพิมพ์โดยอาจารย์อรรคเดช กฤษณะดิลก
สภาพเดิมดๆทางธรรมชาติ ยังคงอยุ่เช่นคราบกรุ/ดินนวล/แคลเซี่ยม รอยปริราน

 

พระรอดพิมพ์เล็กวัดมหาวัน
สภาพเดิมดๆทางธรรมชาติ ยังคงอยุ่เช่นคราบกรุ/ดินนวล/แคลเซี่ยม รอยปริราน /ตรวจเช็คความเก่าโดย อาจารย์ อรรคเดช กฤษณะดิลก

 

พระรอดพิมพ์ต้อ่วัดมหาวัน
สภาพเดิมดๆทางธรรมชาติ ยังคงอยุ่เช่นคราบกรุ/ดินนวล/แคลเซี่ยม รอยปริราน /ตรวจเช็คความเก่าโดย อาจารย์ อรรคเดช กฤษณะดิลก

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน ชำรุดส่วนปลาย 
สภาพเดิมดๆทางธรรมชาติ ยังคงอยุ่เช่นคราบกรุ/ดินนวล/แคลเซี่ยม รอยปริราน /ตรวจเช็คความเก่าโดยอาจารย์อรรคเดชกฤษณะดลกิ

นักวิชาการด้สนพุทธศิลป์ และนักโบราณคดีอิสระศิลปะหริภุญไชย

 

  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน มีพระรอดแท้ 5 พิมพ์นิยม พิมพ์ใหญ/พิมพ์กลาง/พิมพ์เล็ก/พิมพ์ต้อ/พิมพ์ตื้น จะเปิดให้ชมเป็นทางการตอนนี้รอตู้โชว์

 

5   พิพิธภัณฑ์พระ อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย มีพระรอดให้ชม 5 พิมพ์นิยม 

  1. พิมพ์ใหญ่
  2. พิมพ์กลาง
  3. พิมพ์เล็ก
  4. พิมพ์ต้อ
  5. ตื้น 

คุณ เก่ง กำแพง พระรอดชำรุดให้ศึกษา โทร 081-3878036     หลัง 12 .00 น" นัดก่อน 1 วัน

พิพิธภัณฑ์วัดปราสาท กรุงเทพฯมหานคร (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

พิพิธภัณฑ์ส่วนตัว เก่ง กำแพง (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)