เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Natural in Prarod /ดูคราบธรรมชาติในพระรอด

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม 2553
อ่าน :: 5,583 ครั้ง

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเวี่ยมเกาะผิวหนา พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2  

 

 

การพิจารณาคราบธรรมชาติในพระรอด หมายความว่า สภาพทางธรรมชาติที่พระรอดนั้นมีอิทธิพลค่อพระรอด ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางเคมีและทางกายภาพ ความแตกต่างในด้านสี และเนื้อหาสาระที่พอจะแยกลักษณะตามที่ค้นพบในประสพการณ์ดังนี้

  1. แยกตามชั้นของดิน
  2. แยกตามภาชานะที่บรรจุหม้อโคนโท
  3. ระดับความชื้นระดับน้ำใต้ดิน
  4. ลักษณะแร่ธาตุในดิน/แคลเซี่ยม/น้ำฮาก
  5. organicmater
  6. Dry
  7. Funji
  8. ความลึกระดับหินศิลาแลง
  9. คราบราดำ/ราน้ำตาล

 

 

 คราบน้ำว่าน ในดินศิลาธิคุณ

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน 
แสดงคราบบธรรมชาติ Comples
/คราบกรุดินนวล/ราดำ

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่
คราบธรรมชาติสมบูรณ์
คราบกรุ/คราบแคลเซี่ยมผิวพระยังไม่เปิด

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
คราบธรรมชาติสมบูรณ์
/คราบกรุ/ดินนวล/ราดำ

ผิวพระยังไม่เปิดน่าจะเป็นสีมันปู 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันแสดงคราบสนิมไข

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน แสดงคราบสนิมไข

 

 คราบสนิมไขรังผึ้ง ในคนโท

 

 คราบแคลเซี่ยมบนผิวพระ

 

 

คราบแคลเซี่ยมกับคราบสนิมไข

พระรอดวัดมหาวันกรุน้ำต้น

History ค้นพบโดยช่างเสริฐ
แสดงคราบ ธรรมชาติมีความหนาของไมโครฟิลม์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเซี่ยมเกาะผิวหนา พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2  

 

 สนิมไขในคนโท

ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบสนิมไขวัว /คราบกรุ/ ดินนวลพิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2 บรรจุในคนโทปากแคบ

  

 หินแคล Ca
 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างแก้ว
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเซี่ยมเกาะผิวหนา พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2 

 

 Ca 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างแก้ว
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเซี่ยมเกาะผิวหนา พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2  

 

 Top soil
 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเซี่ยมเกาะผิว/คราบกรุ/ดินนวล พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 1 

 

 สนิมแดงในเสี้ยนไม้ 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน(พิมพ์เสี้ยนไม้
ประวัติพระ ค้นพบโดยส.ต.ชิต นิลพันธ์
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเ:ujยม/สนิมแดง พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2  

 

 หินแคล
 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเซี่ยมเกาะผิวหนา พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2 ระดับตาน้ำใต้ดิน 

 

ดินที่มีแคลเซียม
 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเซี่ยมเกาะผิวหนา พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2  

 

 น้ำว่าน
 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบน้ำว่าน/คราบกรุดินนวล  พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2 

 

 

 น้ำว่าน

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็กวัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบกรุ/ดินนวล  พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2 

 

 คราบน้ำฮาก
 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเซี่ยมคราบกรุ/ดินนวล  พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2  

 

 คราบกรุดินนวล
 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบกรุ/ดินนวล  พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2  

 

 

 Ca

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเซี่ยมคราบกรุ/ดินนวล พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2  

 

 คราบกรดินนวล
 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบกรุ/ดินนวล พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2  

 

 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์กลางมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเซี่ยมเกาะผิวหนา พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2  

 

 Ca ปลากระเบน ตาน้ำ
 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดจามฯ
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเซี่ยมเกาะผิวหนา พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2 ตาน้ำใต้ดิน 

 

 ราดำราน้ำตาล
 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบกรุ/ราน้ำตาล พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2  

 

 

 

 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ประวัติพระ ค้นพบโดยลุงหมื่นบ้านริมปิง
คราบธรรมชาติที่ค้นพบคราบหินแคลเวี่ยมเกาะผิวหนา พิสูจน์คราบโดยการแช่น้ำ
ระดับชันดินชั้นที่ 2