เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

การเปรียบเทียบพิมพ์พระรอด

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 7 มกราคม 2554
อ่าน :: 3,796 ครั้ง

การเปรียบเทียบพิมพ์พระรอด  หมายความว่านำพระรอดชนิดพิมพ์เดียวกันมาเปรียบเทียบกัน นั้นคือความเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาพระรอดแท้

ข้อยกเว้นไม่นิยมนำพระรอดต่างพิมพ์มาเปรียบเทียบกัน  ซึ่งเป็นสิ่งละเอียดอ่อน จะต้องทราบพิมพ์พระรอดที่มากกว่า 40 พิมพ์ จะ จะเป็นตัวชี้วัดหรือตัดสินได้  ยกตัวอย่างเช่นพระรอดพิมพ์ใหญ่พิมพ์เครื่องราช แบ่งออกเป็นกี่พิมพ์ ? สร้างกี่ยุค?

พระรอดพิมพ์ครื่องราช แบ่งได้ตามพิมพ์ที่ค้นพบดังนี้

 1. พิมพ์มีปล้องแขนไม่มีเรื่องราช
 2. พิมพ์มีปล้องแขนมีเครื่องราชฯ
 3. พิมพ์ใมมีปล้องแขน
 4. พิมพ์ตุมหูมีตุ่ม3 ตุ่ม
 5.  พิมพ์ตุ้มหูมีขอเบ็ด
 6. พิมพ์ตุ้มหูไม่มีขอเบ็ด
 7. พิมพ์หูด้านซ้ายมีขอเบ็ด
 8. พิมพ์หูด้านซ้ายมีขอเบ็ด

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันพิมพ์ปล้องแขนไม่มีเตรื่องราชฯ
History ค้นพบโดยช่างแก้ว ปล้องไฉนของเจดีย์
แสดงคราบCa ฝั่งเข้าไปในเนื้อพระมี Feedback  กับผิวพระถ้าถ่ายด้วยกล้อง digital

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันพิมพ์ปล้องแขน หูขอเบ็ด สองข้าง
History ค้นพบโดยช่างเสริฐ

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันพิมพ์ปล้องแขนตุ้มหู สามตุ่ม
History รุปภาพหนังสือส่วนกลาง

  

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันพิมพ์ปล้องแขนขอเบ็ดสองข้าง
History ค้นพบโดยช่างแก้ว ปล้องไฉนของเจดีย์

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันพิมพ์ปล้องแขนขอเบ็ดข้างเดียง
History ค้นพบโดยช่างแก้ว ปล้องไฉนของเจดีย์

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันพิมพ์ไม่มีปล้องแขน
History ค้นพบโดยช่างแก้ว ปล้องไฉนของเจดีย์

      นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ที่หารูปมาเปรียบเทียบได้ ฉนั้นผู้ที่จะฟันธงเรื่องพระรอดจะต้องมีองค์ความรู้อย่างดีดังนี้

 1. รู้ตำหนิในพระรอดพิมพ์ใหญ่โดยรวม
 2. รูจักพิมพ์พระรอดว่ามีกี่พิมพ์มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร?
 3. สามารถแยกโซน( Zone  )เนื้อพระรอดได้
 4. สามารถพิจารณาคราบธรรมชาติ ในพระรอดได้
 5. รู้จักพระรอดฝีมือ

(การค้นพบพระรอดที่มีลักษณะพิมพ์เหมือนกันตั้งแต่ 2 องค์ขึ้นไปถือว่าเป็น พิมพ์หนึ่ง)

ส่วนยุคของการสร้างพระรอดนั้นในพระยาสรรพสิทธิ์ มีลักษณะรวมๆดังนี้

 1. เนื้อพระละเอียดแก่ว่าน
 2. ไม่มีรอยครูดที่แก้มด้านซ่าย
 3. มีรอยครูดที่แก้มด้านซ้าย
 4. ขนาดองค์ย่อมกว่า (เล็กกว่า)
 5. ปีกพระจะมีลักษณะแคบกว่า

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันชนิดเนื้อละเอียดสันนิษฐานสร้างในสมัยพระยาสรรพสิทธิ์

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันชนิดเนื้อละเอียดสันนิษฐานสร้างในสมัยพระยาสรรพสิทธิ์

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันชนิดเนื้อละเอียดสันนิษฐานสร้างในสมัยพระยาสรรพสิทธิ์