เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระเปิมลำพูน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2554
อ่าน :: 15,282 ครั้ง

พระเปิมลำพูน ทำไม ?มถึงเรียกพระเปิมพระเปิมเป็นพระเนื้อดินสร้างขึ้นศิลปะผสมอินเดียทวาราวดี กับลพบุรี มีลักษณะเป็นพระแบน  คำว่าเปิมภาาาเหนือ หมายความว่าแบน
พุทธศิลป์ เป็นศิลปะแบบคุปตะอินเดีย ผสม หรือบางท่านเรียกว่าศิลปะหริภุญไชย  องค์พระลำ่สันพระปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรประทับบนฐานบัวภายใต้โพธิ์บัลลังค์ก้านโพธิื์สวยงาม ใบโพธิ์อ่อนช้อยเหมือนจะเคลื่อนไหวได้ในองค์พระที่ติดชัดๆเจน ความสวยงามของก้านโพธิ์และใบโพธิ์สวยงามมากมีมิติ
การค้นพบแบ่งออกเป็น 2  ยุค

  1. ยุคที่1ค้นพบที่บริเวณวัดดอนแก้ว จาการทำถนนผ่านด้านหน้าวัดได้พบพระเปิมเป็นจำนวนมากจากการเปิดเผยช่างแอ๊ด โซนเนื้อหยาบ
  2. การค้นพบพระเปิมที่บริเวณหน้าวัดจามเทวี โดยช่างเสริฐ ในขณะกำลังขุดเสาตอหม้อ สร้า้งศาลาเอสเอ็มแอล ด้านทิศตะวันออกของวัดจามเทวี โซนเนื้อหยาบ
  3. วัดพระคงในการขุดสร้างถนนรอบวัดพระคง  โซนเนื้อหยาบ
  4. วัดมหาวัน ในการขุดสร้างกำแพงวัด โซนเนื้อหยาบ


  5. ยุคที่ 2 วัดพระธาตุหริภุญไชย สันนิษฐานเป็นพระเปิมที่สร้างยุคพระยาสรรพสิทธิ์ หมายความว่าอายุการสร้างไม่ถึง 1,300 ปี เนื้อหาสารระแตกต่างกับพระยุค ที่ 1 คือมีเกรนเนื้ออ่อนกว่า(โซนเนื้อละเอียดกว่า )

 

 พระเปิม

story ค้นพบที่วัดดอนแก้วโดยช่างแอ๊ด

 

 

Name พระเปิม

story ค้นพบที่วัดดอนแก้ว โดยช่างแอ๊ด
style คุปตะอินเดีย
natural เม็ดผดบนผิวพระ
From รูปหยดน้ำ
Old  1,300 ปี

 

 

Name พระเปิม

story ค้นพบที่วัดดอนแก้ว โดยช่างแอ๊ด
style คุปตะอินเดีย
natural เม็ดผดบนผิวพระ
From รูปหยดน้ำ
Old  1,300 ปี

 

 

 

Name พระเปิม

story ค้นพบที่วัดดอนแก้ว โดยช่างแอ๊ด
style คุปตะอินเดีย
natural เม็ดผดบนผิวพระ
From รูปหยดน้ำ
Old  1,300 ปี

 

 

Name พระเปิม

story ค้นพบที่วัดดอนแก้ว โดยช่างแอ๊ด
style คุปตะอินเดีย
natural เม็ดผดบนผิวพระ
From รูปหยดน้ำ
Old  1,300 ปี

 

 

 

Name พระเปิม

story ค้นพบที่วัดดอนแก้ว โดยช่างแอ๊ด
style คุปตะอินเดีย
natural เม็ดผดบนผิวพระ
From รูปหยดน้ำ
Old  1,300 ปี

 

 

 

 พระเปิมวัดดอนแก้ว

Name พระเปิม

story ค้นพบที่วัดดอนแก้ว โดยช่างแอ๊ด
style คุปตะอินเดีย
natural เม็ดผดบนผิวพระ
From รูปหยดน้ำ
Old  1,300 ปี


 

 

พระเปิมวัดดอนแก้วเนื้อเขียว
story ค้นพบโดยช่างเสริฐ ในการขุดถนนวัดดอนแก้ว

 

Name พระเปิม

story ค้นพบที่วัดดอนแก้ว โดยช่างแอ๊ด
style คุปตะอินเดีย
natural เม็ดผดบนผิวพระ
From รูปหยดน้ำ
Old  1,300 ปี

 

 พระเปิมวัดดอนแก้วพิมพ์อุนาโลม

 

Name พระเปิม

story ค้นพบที่วัดดอนแก้ว โดยช่างแอ๊ด
style คุปตะอินเดีย
natural เม็ดผดบนผิวพระ
From รูปหยดน้ำ
Old  1,300 ปี

พระเปิม วัดจามเทวี

Story ค้นพบที่หลังโรงพยาบาลลำพูน เนื้อจัดมาก สันนิษฐานสร้างในสมัยพระนางจามเทวี