เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ความต่างกัน พระรอดวัดมหาวัน/พระรอดวัดอุโมงค์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2554
อ่าน :: 30,131 ครั้ง

ความแตกต่างระหว่างพระรอดวัดมหาวันกับพระรอดอุโมงค์?จะได้กล่าว     ในรายละเอียดต่อไปในเรื่องของพิมพ์ทรง/เนื้อหาสาระ/พิมพ์ทรง /มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน
ความหมายคำว่าพระอุโมงค์ หมายความว่าพระรอดที่ส่วนกลางเรียกว่าพระอุโมงค์

ประวัติที่มา ?
การค้นพบ
?

พุทธลักษณะ  ใกล้เคียงพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันแต่ถ้าเทียบที่ละส่วนจะมีความแตกต่างกันทั้งหมดดังจะแยกออกดังนี้

 1. รุปทรงพระ มีลักษณะยาวรี
 2. ด้านหลังพระมีรอยมือจีบ
 3. ลักษณะของใบโพธิ์ ไม่มีความคมชัดไม่มีเหลี่ยม
 4. ความดึงของเนื้อพระไม่เหี่ยวย่น
 5. คราบธรรมชาติ ไม่ชัดเจน
 6.  มิติของใบโพธิ์ความคมชัดของใบโพธิ์
 7. พระพักตร์แตกต่างกับพระรอดวัดมหาวัน 9 จุด
 8. ความแตกต่างของพระอุระ
 9. ความแตกต่างของคราบกรุ
 10. ความแตกต่างของเส้นน้ำตก
 11. ฐานพระแตกต่างกับพระรอดวัดมหาวัน 

 

 พระอุโมงค์

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันพิมพ์เครื่องราชฯ ความเหี่ยวย่นของเนื้อพระคล้ายหนังคนแก่หรือหนังช้าง

 

 

 

 พระอุโมงค์  ความแตกต่างผิวพระจะตึงเรียบไม่มีความย่น

 

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันพิมพ์เครื่องราชฯพิมพ์ ที่ 2

 

 


 

ความแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างพระรอดวัดมหาวันกับพระอุโมงค์ ดังต่อไปนี้

 1. ลำพระองค์
 2. พระพักต์ต่างกัน 9 จุด
 3. ฐานดากที่ต่างกัน
 4. พระกรต่างกันมีหัวแม่มือ
 5. ขอเบ็ดของตุ้มหู
 6. ด้านหลังลายมือที่ต่างกัน
 7. ฐานบัลลังค์แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน
 8. รอยแตกข้างหู
 9. คราบธรรมชาติ
 10. เกรนเนื้อพระมีกับไม่มี
 11. ความเหี่ยวย่น/ความดึงของเนื้อพระ
 12. ลักษณะความคมของใบโพธิ์ที่ต่างกัน
 13. จงอยตางกันชัดเจนมีกับไม่มี
 14. ความคมของใบโพธิ์แตกต่างกันชัดเจน
 15. ประภามลฑลแตกต่างกัน
 16. ผิวพระมีความแตกต่างมีความเหี่ยวย่น

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน