เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระลือหน้ามงคล

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2554
อ่าน :: 11,192 ครั้ง

พระลือหน้ามงคล ความหมายพระเครื่องที่ค้นพบในจังหวัดลำพูนมีอายุการสร้าง 1,300 ปี ค้นพบที่ วัดประตูลี้ /วัดพระคงฤาษี /วัดดอนแก้ว /วัดมหาวัน วัดดังกล่าวต่างเป็นวัดที่อยู่ในพุทธปราการ ที่บันทึกในประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรหริภุญไชย ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปว่ามีรายละเอียดอย่างไร?บ้างดังนี้

 1. มีกี่พิมพ์ทรง?/กี่บลีอค ?
 2. วรรณะกี่วรรณะสี
 3. สถานที่ค้นพบ
 4. ลักษณะเนื้อพระ
 5. คราบธรรมชาติที่ค้นพบ
 6. ชนิดของหลังพระลือ
 7. สถานที่ค้นพบ
 • วัดดอนแก้ว
 • วัดประตูลี้
 • วัดพระคง
 • วัดสันกู่เหล็ก

 

 

 Name ชื่่อพระลือหน้ามงคล
Zone โซนเนื้อพระเนื้อหยาบ (พระธาตุบด)
Colour วรรณะสีของพระ สีหัวไพรแห้ง
Story ประวัติที่ค้นพบ วัดดอนแก้ว
Natural สภาพธรรมชาติ มี เม็ดผด บนผิวพระ
From รูปทรงหยดน้ำ

 

 

  Name ชื่่อพระลือหน้ามงคล
Zone โซนเนื้อพระ
Colour วรรณะสีของพระ
Story ประวัติที่ค้นพบ วัดประตูลี้ /วัดพระคง/วัดดอนแก้ว
Natural สภาพธรรมชาติ เม็ดผด
From รูปทรง หยดน้ำ
older เป็นวัดที่อยู่ในพุทธปราการ 1,300 ปี

 

  Name ชื่่อพระลือหน้ามงคล
Zone โซนเนื้อพระ
Colour วรรณะสีของพระ
Story ประวัติที่ค้นพบ วัดประตูลี้
Natural สภาพธรรมชาติ เม็ดผด
From รูปทรง หยดน้ำ

 

 

 Name ชื่่อพระลือหน้ามงคล
Zone โซนเนื้อพระ
Colour วรรณะสีของพระ
Story ประวัติที่ค้นพบ วัดประตูลี้ 
Natural สภาพธรรมชาติ เม็ดผด
From รูปทรง หยดน้ำ