เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระลือหน้ายักษ์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2554
อ่าน :: 34,052 ครั้ง

พระลือหน้ายักษ์ ศิลปะลพบุรี ที่มีความสวยงามวิจิตรบรรจงอีกองค์หนึ่งที่สามารถใช้แทนพระลือโขง (ดอนแก้ว  )ในกรณีที่เข้าชุดเบญจลำพูน มีคนเล่าลือบอกกล่าวกันว่าพระลือหน้ายักษ์นั้นไม่มี พบในกรุเพียงแต่แม่พิมพ์เรื่องนี้ต้องขยายความว่า ถ้ามีแม่พิมพ์พระก็ต้องมี อาณาจักรหริภุญไชยกว้างใหญ่ไพศาล จะใช้วัดเดียวเป็นเกณฑ์เป็นไปไม่ได้ จะเป็นการพิพากษาที่ไม่เป็นธรรมกัยศาสนวัตถุ ซึ่งราบละเอียดจะได้กล่าวต่อไป

 

 ชื่อพระ พระลือหน้ายักษ์
พุทธศิลป์ ศิลปะลพบึรี  ยุคของการสร้าง พระนางจามเทวี /พระยาสรรพสิทธิ์ 
ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ราดำ
สถานที่ค้นพบ   วัดมหาวัน/กรุกู่เหล็ก
Story ค้นพบโดยอุ้ยก๋อง ชุมชนหลังวัดมหาวัน

 

 

  ชื่อพระ พระลือหน้ายักษ์
พุทธศิลป์ ศิลปะลพบึรี  ยุคของการสร้าง
ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ราดำ
สถานที่ค้นพบ วัดมหาวัน/กรุกู่เหล็ก

 

  ชื่อพระ ด้านข้างของพระลือหน้ายักษ์
พุทธศิลป์ ศิลปะลพบึรี  ยุคของการสร้าง
ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ราดำ
สถานที่ค้นพบ วัดมหาวัน/กรุกู่เหล็ก

 

 

  ชื่อพระ พระลือหน้ายักษ์
พุทธศิลป์ ศิลปะลพบึรี  ยุคของการสร้าง
ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ราดำ เมื่อสัมผัสด้วยมือหรือขัดด้วยใบตองแห้งผิวพระจะเกิดเงาสว่าง
หรือฟิลม์(Film  )  ลักษณะใกล้เคียงเนื้อพระรอดพระคง จีงสันนิษฐานว่าสร้างในยุคเดียวกัน
สถานที่ค้นพบ วัดมหาวัน/กรุกู่เหล็ก

 

  ชื่อพระ พระลือหน้ายักษ์
พุทธศิลป์ ศิลปะลพบึรี  ยุคของการสร้าง  พุทธศิลป์ เป็นศิลปะเขมร เพราะเหมือน ศิลปที่ค้นพบในปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ราดำ
สถานที่ค้นพบ วัดมหาวัน/กรุกู่เหล็ก