เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระรอดพิมพ์เล็กพิมพ์ต่างๆ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3 มีนาคม 2554
อ่าน :: 80,476 ครั้ง

พระรอดพิมพ์เล็กหมายถึงพระรอดพิมพ์เล็ก ในพระรอดดอทคอม คือมีกี่พิมพ์ทรงจะได้นำเสนอพระที่ขุดพบ เพื่อการศึกษาไปภายภาคหน้า

 1. พระรอดพิมพ์เล็กพิมพ์ต่างๆ
 2. โซนเนื้อพระรอดพิมพ์เล็ก
 3. วรรณะสีพระรอดพิมพ์เล็ก
 4. คราบธรรมชาติในพระรอดพิมพ์เล็ก
 5. พระรอดพิมพ์เล็กฝีมือหรือผิดพิมพ์
 6.  

พระรอดพิมพ์เล็กชนิดต่างๆพิมพ์ เนื้อหาสาระต่างกันมีทั้งเนื้อดินดิบ/เนื้อเผาดินสุก เขียวมีหลายสี

เสีเขียว/สีขาว/สีหัวไพลแห้ง/สีดอกพิกุล ที่มาของรูปภาพ หนังสือเบญจภาคี

 

 พระรอดพิมพ์เล็กวัดมหาวัน(พิมพ์หน้าหล่อ)แบบพิมพ์พระ หนังสือสกุลหิภุญไขย หน้า 21 ของฐิติพงศ์  อุดมรัตนะศิลป์

 1. Name    ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone     โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีก้ามปูเผาอมชมพู
 4. Natural   คราบธรรมชาติ สภาพเดิมๆ ปรากฏคราบกรุ/ดินนวล
 5. From       มี ความสวยงามลงตัว

 

ด้านหลังพิมพ์หน้าหล่อ

 1. Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone  โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีก้ามปูเผา
 4. Natural คราบธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล

 

 

 พระรอดพิมพ์เล็กวัดมหาวัน (พิมพ์ทรงระฆัง)

 1. Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone  โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีดอกจำปี
 4. Natural คราบธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล

 

 พระรอดพิมพ์เล็กวัดมหาวัน

 1. Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone  โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีดอกพิกุล
 4. Natural คราบธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล

 

 พระรอดพิมพ์เล็กวัดมหาวัน

 1. Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone  โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีดอกพิกุล
 4. Natural คราบธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล

 

 พระรอดพิมพ์เล็กวัดมหาวัน (กรุเก่า)

 1. Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone  โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีพระรอดสีเทามอย
 4. Natural คราบธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล

 

 พระรอดพิมพ์เล็กวัดมหาวัน แบบพิมพ์พระ   หนังสือสกุลหิภุญไขย หน้า 26 ของฐิติพงศ์  อุดมรัตนะศิลป์

 1. Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone  โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีดอกพิกุล
 4. Natural คราบธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล

 

พระรอดพิมพ์เล็กวัดมหาวัน (พิมพ์ทรงระฆัง)

 1. Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone  โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีพระรอดสีเทามอย
 4. Natural คราบธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล

 

 

 1. Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone  โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีเขียวคาดเหลือง
 4. Natural คราบธรรมชาติ สภาพเดิมๆ ปรากฏคราบกรุ/ดินนวล
 5. From มี ความสวยงามลงตัว

 

 

 1. Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone  โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีผลมะกอก
 4. Natural คราบธรรมชาติ สภาพเดิมๆ ปรากฏคราบกรุ/ดินนวล
 5. From มี ความสวยงามลงตัว

 

 

 1. Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone  โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีพิกุล
 4. Natural คราบธรรมชาติ สภาพเดิมๆ ปรากฏคราบกรุ/ดินนวล
 5. From มี ความสวยงามลงตัว

 

 

 1. Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone  โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีเขียวหินครก
 4. Natural คราบธรรมชาติ สภาพเดิมๆ ปรากฏคราบกรุ/ดินนวล
 5. From มี ความสวยงามลงตัว

 

 

 1. Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์เล็ก
 2. Zone  โซนเนื้อ  เนื้อผงหิน
 3. Corlour วรรณะสีมอย( เทา)
 4. Natural คราบธรรมชาติ สภาพเดิมๆ ปรากฏคราบกรุ/ดินนวล
 5. From มี ความสวยงามลงตัว