เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระรอดพิมพ์กลางพิมพ์ต่างๆ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3 มีนาคม 2554
อ่าน :: 43,140 ครั้ง

พระรอดพิมพ์กลาง มีกี่พิมพ์ ในความหมายพระรอดดอทคอมหมายถึงพระรอดพิมพ์กลางมี่กี่พิมพ์ทรง/กี่วรรณ/กี่โซนเนื้อ

 

 

 

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน ที่มาของรูปภาพ หนังสือเบญจภาคี

 

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

name    พระรอดพิมพ์กลาง
story     ค้นพบโดยช่างแอ๊ด
Zone        เนื้อดินดิบ
corlour วรรณะสีดอกพิกุลแห้ง
natural  สภาพธรรมชาติ /คราบกรุ/คราบราำน้ำตาล/ ความแห้ง
From     ฟอร์มสวย รูปหยดน้ำ
prize    xxxxxx Bath

 

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน กรุเก่า

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

name    พระรอดพิมพ์กลาง
story     ค้นพบโดยช่างแอ๊ด
Zone    เนื้อผงหิน
corlour วรรณะสีผลมะกอกสุก
natural  สภาพธรรมชาติ /คราบกรุ/คราบราำน้ำตาล/ ความแห้ง
From     ฟอร์มสวย รูปหยดน้ำ
prize    xxxxxx Bath

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวันกรุใหม่ (ผิวเนื้อประการัง)

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

name    พระรอดพิมพ์กลาง
story     ค้นพบโดยช่างแอ๊ด
Zone      ผิวหนังปลากระเบน
corlour วรรณะสีหัวไพรแห้ง
natural  สภาพธรรมชาติ /คราบกรุ/คราบราำน้ำตาล/ ความแห้ง
From     ฟอร์มสวย รูปหยดน้ำ
prize    xxxxxx Bath

 

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวันกรุเก่า สีพิกุล

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

name    พระรอดพิมพ์กลาง
story     ค้นพบโดยช่างแอ๊ด
Zone      เนื้อดินดิบ (ผ่านการใช้)
corlour วรรณะสีดอกพิกุลแห้ง
natural  สภาพธรรมชาติ /คราบกรุ/คราบราำน้ำตาล/ ความแห้ง
From     ฟอร์มสวย รูปหยดน้ำ
prize    xxxxxx Bath

 

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน กรุเก่า

 

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

name    พระรอดพิมพ์กลาง
story     ค้นพบโดยช่างแอ๊ด
Zone(    เนื้อดินดิบ
corlour วรรณะสีดอกพิกุลแห้ง
natural  สภาพธรรมชาติ /คราบกรุ/คราบราำน้ำตาล/ ความแห้ง
From     ฟอร์มสวย รูปหยดน้ำ
prize    xxxxxx Bath

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

name    พระรอดพิมพ์กลาง
story     ค้นพบโดยช่างแอ๊ด
Zone        เนื้อผงหิน
corlour วรรณะสีเขียวหินครก
natural  สภาพธรรมชาติ /คราบกรุ/ ความหดตัว
From     ฟอร์มสวย รูปหยดน้ำ
prize    xxxxxx Bath

พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

name    พระรอดพิมพ์กลาง
story     ค้นพบโดยช่างแอ๊ด
Zone     เนื้อผงหิน
corlour วรรณะสีเทามอย
natural  สภาพธรรมชาติ /คราบกรุ/ความเหี่ยวย่น/ ความแห้ง
From     ฟอร์มสวย รูปหยดน้ำ
prize    xxxxxx Bath

 

 

 

พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

name    พระรอดพิมพ์กลาง
story     ค้นพบโดยช่างแอ๊ด
Zone     เนื้อผงหิน
corlour วรรณะสีเทามอย
natural  สภาพธรรมชาติ /คราบกรุ/ความเหี่ยวย่น/ ความแห้ง
From     ฟอร์มสวย รูปหยดน้ำ