เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระรอดพิมพ์ตื้น พิมพ์ต่างๆ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3 มีนาคม 2554
อ่าน :: 32,690 ครั้ง

พระรอดพิมพ์ตื้น ในความหมายพระรอดดอทคอม หมายถึงพระรอดพิมพ์ตื้นพิมพ์ต่างๆที่จะเสนอในเรื่องความรู้เรื่องพิมพ์ทรง/ วรรณะสี /โซนเนื้อพระ จะได้บรรยายในโอกาศต่อไป

 1. พระรอดพิมพ์ตื้นที่ค้นพบในวัดมหาวันมีกี่พิมพ์
 2. โซนเนื้อพระรอดพิมพ์ตื้น
 3. วรรณะหรือสีพระรอดพิมพ์ตื้น
 4. คราบธรรมชาติในพระรอดพิมพ์ตื้น
 5. สภาพธรรมชาติในพระรอดพิมพ์ตื้น
 6. การเรียกชื่อพิมพ์พระ
 7.  สภาพแวดล้อมที่ค้นพบ
 8.  ระดับความลึกของดินที่ต้นพบ(ชั้นของดิน)
 9. สภาพพระกรุเก่า/กรุใหม่
   

 

 พระรอดพิมพ์ตื้น

 

  Name     ชื่อพระพระรอดพิมพ์ตื้น    
Zone        โซนเนื้อพระรอดโซนเนื้อผงหิน
Colour     วรรระสีเทาหม่นเนื้อพระเนื้อผงหิน
Natural     สภาพธรรมชาติ
From         ฟอร์มพระลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 Name   ชื่อพระพระรอดพิมพ์ตื้น     พิมพ์ที่ 1
Zone      โซนเนื้อพระรอดโซนเนื้อผงหิน
Colour   วรรระสีเทาหม่นเนื้อพระเนื้อผงหิน
Natural    สภาพธรรมชาติ
From       ฟอร์มพระลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 Name ชื่อพระพระรอดพิมพ์ตื้น        พิมพ์ที่ 2
Zone  โซนเนื้อพระรอด เนื้อดินดิบ
Colour วรรระของเนื้อพระสีดอกพิกุลแห้ง
Natural สภาพธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/คราบราดำ
From ฟอร์มพระทรงหยดน้ำ

 

 Name ชื่อพระพระรอดพิมพ์ตื้น             พิมพ์ที่ 3
Zone  โซนเนื้อพระรอด เนื้อดินดิบ
Colour วรรระของเนื้อพระสีดอกพิกุล
Natural สภาพธรรมชาติคราบกรุ/ดินนวล/ คราบCa
From ฟอร์มพระรูปใบหอก

 

 Name ชื่อพระพระรอดพิมพ์ตื้น        พิมพ์ที่ 4
Zone  โซนเนื้อพระรอดผงหิน
Colour วรรระของเนื้อพระ
Natural สภาพธรรมชาติสีดอกพิกุล
From ฟอร์มพระ

 

Name ชื่อพระพระรอดพิมพ์ตื้น        พิมพ์ที่ 1
Zone  โซนเนื้อพระรอด ผงหิน
Colour วรรระของเนื้อพระเขียว
Natural สภาพธรรมชาติ เม็ดผดบนผิวพระ
From ฟอร์มพระรูปหยดน้ำ

 

Name ชื่อพระพระรอดพิมพ์ตื้น  เส้นคอ       พิมพ์ที่ 6
Zone  โซนเนื้อพระรอด ผงหิน
Colour วรรระของเนื้อพระเขียวหินครก
Natural สภาพธรรมชาติ เม็ดผดบนผิวพระ
From ฟอร์มพระรูปหยดน้ำ

 

 

 Name ชื่อพระพระรอดพิมพ์ตื้น        พิมพ์ที่ 7
Zone  โซนเนื้อพระรอด ผงหิน
Colour วรรระของเนื้อพระเขียวหินครก
Natural สภาพธรรมชาติ เม็ดผดบนผิวพระ
From ฟอร์มพระรูปหยดน้ำ

 

 

 Name ชื่อพระพระรอดพิมพ์ตื้น        พิมพ์ที่ 7
Zone  โซนเนื้อพระรอด ผงหิน
Colour วรรระของเนื้อพระเขียว หินครก
Natural สภาพธรรมชาติ เม็ดผดบนผิวพระ
From ฟอร์มพระรูปหยดน้ำ

 

 

Name ชื่อพระพระรอดพิมพ์ตื้น   (พิมพ์ตาโต)      พิมพ์ที่ 6
Zone  โซนเนื้อพระรอด ผงหิน
Colour วรรระของเนื้อพระเขียวหินครก
Natural สภาพธรรมชาติ เม็ดผดบนผิวพระ
From ฟอร์มพระรูปหยดน้ำ