เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระรอดพิมพ์ต้อ พิมพ์ต่างๆ/ krisana.kd@gmail.com

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3 มีนาคม 2554
อ่าน :: 49,178 ครั้ง

พระรอดพิมพ์ต้อ ในหัวข้อหมายความว่าพระรอดพิมพ์ต้อมีกี่พิมพ์ทรง?กี่โซนเนื้อ/ กี่วรรณะสี จะได้กล่าวต่อไป

 krisana.kd@gmail.com

  1. โซนเนื้อพระรอดพิมพ์ต้อ/ เนื้อดินดิบ/เนื้อดินสุก 
  2. คราบธรรมชาติในพระรอดพิมพ์ต้อ
  3. วรรณะสีพระรอดพิมพ์ต้อ
  4. พระรอดพิมพ์ต้อฝีมือ
    5 พิมพ์พระรอดพิมพ์ต้อ มีมากพิมพ์

 

  Name    ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story       ค้นพบโดยชุมชนวัดมหาวัน 
Natural    ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
Style        สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม          พิมพ์ที่ 1
Corlour    สีเขียวหินครก
Frommat ฟอร์มพระเป็นพระกรุใหม่  เนื้อพระแห้ง

 

 

 Name     ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story       ค้นพบโดยคนงานซ่อมกำแพงวัดมหาวัน  2495
Natural    ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
Style         สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม          พิมพ์ที่ 1
Corlour    สีดอกพิกุล
Frommat ฟอร์มพระเป็นพระกรุใหม่  เนื้อพระแห้ง


 

  Name  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story     ค้นพบโดยคนงานซ่อมกำแพงวัดมหาวัน 2495
Natural   ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
 style      สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม                                              พิมพ์ที่ 2
Corlour   สีก้ามปูเผา หรือสีมันปู(นักเลงพระโบราณถือว่าเป็นพระในฝัน) ยังไม่พบองค์ที่ 2
From ฟอร์มพระเป็นพระกรุเก่า  เนื้อพระแห้งจัดสัมผัสมือสัมผัสด้วยใบตองแห้งจึงมีความสวยงามหนึกนึ่มสวยซึ้ง

 

 ์Name    ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story       ค้นพบโดยคนงานซ่อมกำแพงวัดมหาวัน 2495
Natural    ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
Style         สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม               พิมพ์ที่  2
Corlour   สีชอล๊คกอแล๊ท
Frommat ฟอร์มพระเป็นพระกรุเก่า  เนื้อพระแห้งจัดสัมผัสมือสัมผัสด้วยใบตองแห้งจึงมีความสวยงามหนึกนึ่มสวยซึ้ง ยังไม่พบองค์ที่ 2


 Name   ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story     ค้นพบโดยคนงานซ่อมกำแพงวัดมหาวัน 2495
Natural   ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
 Style      สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม       พิมพ์ที่ 3
Corlour   สีเมล็ดพิกุล
Frommat ฟอร์มพระเป็นพระกรุเก่า  เนื้อพระแห้งเมื่อสัมผัสมือสัมผัสด้วยใบตองแห้งจึงมีความสวยงามหนึกนึ่มสวย
มีแผ่นฟิลม์

 

  Name    ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story       ค้นพบโดยชุมชนวัดมหาวัน 
Natural    ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
Style        สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม          พิมพ์ที่ 10
Corlour    สีเขียวหินครก
Frommat ฟอร์มพระเป็นพระกรุใหม่  เนื้อพระแห้ง

 

  Name      ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story         ค้นพบโดยชุมชนวัดมหาวัน 
Natural     ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ คราบกรุ/ ดินนวล / คราบน้ำฮาก
Style         สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม          พิมพ์ที่ 9
Corlour    สีสองกษัตริย์
Frommat ฟอร์มพระเป็นพระกรุใหม่  เนื้อพระแห้ง

 

 

  Name     พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story       ค้นพบโดยช่างแก้ว ซ่อมกำแพงวัดมหาวัน 2495
Natural    ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
Style        สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม   พิมพ์ที่ 4  ( พิมพ์อกแอ่น  )
Corlour   สีดอกพิกุลแห้ง
From ฟอร์มพระเป็นพระกรุใหม่  เนื้อพระแห้งเมื่อสัมผัสมือสัมผัสด้วยใบตองแห้งจึงมีความสวยงามหนึกนึ่มสวย
มีแผ่นฟิลม์  ใกล้เคียงกับองค์ที่อยู่พิพิธภัณฑ์ พระแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

  Name ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story ค้นพบโดยคนงานซ่อมกำแพงวัดมหาวัน  2495
Natural ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
Style สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม       พิมพ์ที่ 1
Colour วรรระะสีเขียว หินครก  โซนเนื้อผงหิน

 

  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story ค้นพบโดยคนงานซ่อมกำแพงวัดมหาวัน 2495
Natural ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม (  ปากจู๋ )       พิมพ์ที่ 5
Corlour สีดอกพิกุล
Frommat ฟอร์มพระเป็นพระกรุ
ใหม่


 

  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story ค้นพบโดยคนงานซ่อมกำแพงวัดมหาวัน 2495
Natural ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Caกินเนื้อพระ
สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม           พิมพ์ที่ 2
Corlour สีสองกษััตริย์
Frommat ฟอร์มพระเป็นพระกรุเก่า  เนื้อพระแห้งจัดสัมผัสมือสัมผัสด้วยใบตองแห้งจึงมีความสวยงามหนึกนึ่มสวยซึ้ง


 

  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story ค้นพบโดยคนงานซ่อมกำแพงวัดมหาวัน 2495
Natural ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม   พิมพ์ที่ 6  ( พิมพ์หน้ากุมาร มีกระพุ้งก้มเหมือนเด็ก)
Corlour สีก้ามปูเผา หรือสีมันปู
Frommat ฟอร์มพระเป็นพระกรุใหม่  เนื้อพระแห้งจัด

 

 ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story ค้นพบโดยคนงานซ่อมกำแพงวัดมหาวัน 2495
Natural ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม       พิมพ์ที่ 7    ( พิมพ์ หน้า ใหญ่)
Corlour สีดอกพิกุล
Frommat ฟอร์มพระเป็นพระกรุเก่า  เนื้อพระแห้งจัดสัมผัสมือสัมผัสด้วยใบตองแห้งจึงมีความสวยงามหนึกนึ่มสวยซึ้ง


 

  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story ค้นพบโดยคนงานซ่อมกำแพงวัดมหาวัน 2495
Natural ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม   พิมพ์ที่ 8   (  พิมพ์หน้าเล็ก)

 

 

  ชื่อพระ พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story ค้นพบโดยคนงานซ่อมกำแพงวัดมหาวัน 2495
Natural ความบิดงอขององค์พระ /คราบธรรมชาติ ตาบกรุ/ดินนวล / ตราบปรอท /คราบ Ca
สถานะภาพของพิมพ์พระ พิมพ์ นิยม   พิมพ์ที่ 5
Corlour สีเขียวหินครก มีความแกร่งใกลังเคียงหินแม่น้ำโขง
Frommat ฟอร์มพระเป็นพระกรุเก่า  เนื้อพระแห้งจัดสัมผัสมือสัมผัสด้วยใบตองแห้งจึงมีความสวยงามหนึกนึ่มสวยซึ้ง


 

ทดสอบสายตาระหว่างพระแกะ

 

 

ทดสอบสายตาพระถอดพิมพ์โพธิ์จะห่อเข้ามา