เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระผงสุพรรณพิมพ์ต่างๆ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16 มีนาคม 2554
อ่าน :: 115,164 ครั้ง

พระผงสุพรรณพิมพ์ต่างๆ ได้เสนอพระผงสุพรรณพิมพ์ยอดนิยม

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่    P/1

ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์              อู่ทอง
ประวัติพระ            การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้านข้างวัดศรีมหาธาตุ สุพรรณบุรี ปี /2552 
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน   
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม

 


 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ            การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน 2552
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
  
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่ม

 ชื่อพระ                 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่ม
พุทธศิลป์              อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ /ผ่านการใช้
สภาพธรรมชาติ    /คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน2552 
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม    

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง

 ชื่อพระ                พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง
พุทธศิลป์              อู่ทอง
ประวัติพระ            หนังสือพระเบญจภาคี
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวลสภาพเดิมๆ
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดสี่เหลี่ยมนิยม

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ                พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์             อู่ทอง
ประวัติพระ            การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดสี่เหลี่ยมนิยม

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน 2552 
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน   

ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม

 

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง

 ชื่อพระ                พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง
พุทธศิลป์              อู่ทอง
ประวัติพระ            การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
    
ฟอร์มพระ              ตัดสี่เหลี่ยมนิยม

 

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ                 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์              อู่ทอง
ประวัติพระ            การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน 2552
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน    

ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง

 ชื่อพระ                 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง
พุทธศิลป์              อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน 

ฟอร์มพระ              ตัดสี่เหลี่ยมนิยม

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่ ตัดห้าเหลี่ยม

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ              การค้นพบ/ผ่านการใช้
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ             พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์           อู่ทอง
ประวัติพระ          การค้นพบ / ผ่านการใช้
สภาพธรรมชาติ    /คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดสี่เหลี่ยมนิยม

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่พิมพ์ต่างๆ

 

พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มพิมพ์ต่างๆ

 

 ชื่อพระ     พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์           อู่ทอง
ประวัติพระ          การค้นพบ/ ผ่านการใช่
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดสี่เหลี่ยมนิยม

 

 ชื่อพระ     พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง
พุทธศิลป์           อู่ทอง
ประวัติพระ          การค้นพบ / ผ่านการใช้ (หนังสือมหาโพธิ์)
สภาพธรรมชาติ    คราบเขอะ/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดสามเหลี่ยมนิยม

 

 

 ชื่อพระ     พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง
พุทธศิลป์           อู่ทอง
ประวัติพระ          ที่มาหนังสือมหาโพธิ์
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม

 

 ชื่อพระ     พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์           อู่ทอง
ประวัติพระ          การค้นพบ /ผ่านการใช้
สภาพธรรมชาติ    /คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดสี่-ห้าเหลี่ยมนิยม

 

พระผงสุพรรณกรุใหม่ที่ค้นพบหลังจากการทำถนนเข้าหมู่ข้างวัดด้านทิศตะวันตก จะลงรูปไปก่อนและจะอธิบายรายละเอียดที่หลัง

สำหรับพิมพ์ทรงอาจะใกล้เคียงกรุเก่า แต่เนื้อหาสาระนั้นถือว่าเป็มาตรฐานเดียวกันคือหนึกนุ่มด้วยเนื้อว่าน

สภาพธรรมชาติยังเดิมๆเพราะเป็นพระที่ค้นพบปี  2352-2553 

  1. สภาพคราบกรุ
  2. ดินนวล
  3. ความเหี่ยวย่นของเนื้อพระ
  4. ความหนึกนุ่มหลังจากสัมผัสด้วยมือ
  5. เนื้ละเอียด(แต่ที่ระดับดินที่ลึกลงไประดับน้ำใต้ดินจะเมีเนื้อหยาบคล้ายเนื้อดินลำพูนสันนิษฐานว่าสร้างในยุคก่อนๆ  )
  6.  

พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม    

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม    

 

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม    

 

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม    

 

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม    

 

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม    

 

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม    

 

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม    

 

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลาง
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม    

 

 

 

 

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 ชื่อพระ                  พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
พุทธศิลป์               อู่ทอง
ประวัติพระ             การค้นพบ ตอนขยายถนนเข้าหมู่บ้าน
สภาพธรรมชาติ    คราบรารัก/คราบกรุ/ดินนวล
ราคา/ค่านิยม        เท่าพระรอดวัดมหาวัน
ฟอร์มพระ              ตัดห้าเหลี่ยมนิยม