เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระนางพญาพิมพ์ต่างๆ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16 มีนาคม 2554
อ่าน :: 68,274 ครั้ง

พระนางพญาพิมพ์ต่างๆ

 ที่มาของรูปภาพหนังนิตยสารพระเครื่องส่วนกลาง

 

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าาครงมือตกเข่า
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีเขียวหินครก
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าาครง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีหัวไพรแห้ง
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าาครง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีอิฐ
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าาครง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีหัวไพรแห้ง
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าาครง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีเขียวหินครก
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีเขียวคราบแดง
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีเขียวคราบแดง
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีเขียวคราบแดง
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีเขียวคราบแดง
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าครง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีอิฐ
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีเขียวคราบแดง
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง/ แร่ลอยหรือแร่ฟู
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีน้ำตาลแดง
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าครง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีอิฐ
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีอิฐ
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 

Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด /เนื้อพระแห้งหนึกนุ่ม
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีอิฐ
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 

 ด้านหลังแร่มักจะฟู

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีหัวไพรแห้ง
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 

 Name  พระนางพญาพิมพ์เข่าโค้ง
story    ชุมชนวัดนางพญา
natural  แร่หลุด/ว่านหลุด/ผิวมะกรูด/เนื้อพระแห้ง
style      พุทธศิลป์อยุธยา
Corlour สีอิฐ
From     ฟอร์มสวยงาม

 

 

 พระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็ก

 

 พระนางพญาขนาดเล็กพิมพ์ต่างๆ