เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระซุ้มกอพิมพ์ต่างๆ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16 มีนาคม 2554
อ่าน :: 91,270 ครั้ง

พระซุ้มกอพิมพ์ต่างๆ

 

 พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกนก

 

 พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนกชนิดต่างๆ จากนิตยสารต่างๆ

 

 พระซุ้มกอพิมพ์กลางชนิดต่างๆ จากนิตยสารพระเครื่อง

 

 

 ชื่อพระ    พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนก
ประวัติ     ที่มา ผู้ใหญ่เชื้อ
พุทธศิลป์ สมัยสุโขทัย
ธรรมชาติวิทยา  คราบกรุ / ดินนวล
ค่านิยม เทียบเท่าพระรอดพิมพ์กลาง

 

 ชื่อพระ    พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนก
ประวัติ      ที่มา ผู้ใหญ่เชื้อ
พุทธศิลป์  สมัยสุโขทัย
ธรรมชาติ วิทยา  คราบกรุ / ดินนวล
ค่านิยม      เทียบเท่าพระรอดพิมพ์กลาง

 

 ชื่อพระ    พระซุ้กอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกนก
ประวัติ     ที่มา ผู้ใหญ่เชื้อ
พุทธศิลป์ สมัยสุโขทัย
ธรรมชาติวิทยา  คราบกรุ / ดินนวล
ค่านิยม เทียบเท่าพระรอดพิมพ์เล็ก

 

 ชื่อพระ    พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนก
ประวัติ     ที่มา ผู้ใหญ่เชื้อ
พุทธศิลป์ สมัยสุโขทัย
ธรรมชาติวิทยา  คราบกรุ / ดินนวล
ค่านิยม เทียบเท่าพระรอดพิมพ์กลาง

 

ชื่อพระ    พระซุ้มกอพิมพ์กลาง
ประวัติ     ที่มา ผู้ใหญ่เชื้อ
พุทธศิลป์ สมัยสุโขทัย
ธรรมชาติวิทยา  คราบกรุ / ดินนวล
ค่านิยม เทียบเท่าพระรอดพิมพ์เล็ก

 

 

 ชื่อพระ    พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนก
ประวัติ     ที่มา ฝั่งทุ่ง
พุทธศิลป์ สมัยสุโขทัย
ธรรมชาติวิทยา  คราบกรุ / ดินนวล
ค่านิยม เทียบเท่าพระรอดพิมพ์กลาง

 

 ชื่อพระ    พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนก
ประวัติ     ที่มา ผู้ใหญ่เชื้อ
พุทธศิลป์ สมัยสุโขทัย
ธรรมชาติวิทยา  คราบกรุ / ดินนวล
ค่านิยม เทียบเท่าพระรอดพิมพ์กลาง

 

 ชื่อพระ    พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกนก
ประวัติ     ที่มา ฝั่งทุ่งฯ
พุทธศิลป์ สมัยสุโขทัย
ธรรมชาติวิทยา  คราบกรุ / ดินนวล
ค่านิยม เทียบเท่าพระรอดพิมพ์กลาง

 

 ชื่อพระ    พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนก
ประวัติ     ที่มา ฝั่งทุ่งฯ
พุทธศิลป์ สมัยสุโขทัย
ธรรมชาติวิทยา  คราบกรุ / ดินนวล
ค่านิยม เทียบเท่าพระรอดพิมพ์กลาง

 

 ชื่อพระ    พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนก
ประวัติ     ที่มา ค้นพบที่ฝั่งทุงเศรษฐี
พุทธศิลป์ สมัยสุโขทัย
ธรรมชาติวิทยา  คราบกรุ / ดินนวล
ค่านิยม เทียบเท่าพระรอดพิมพ์กลาง