เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระรอดพิมพ์ต่างๆ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16 มีนาคม 2554
อ่าน :: 32,825 ครั้ง

พระรอดพิมพ์ต่างๆ

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

Name    พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story     ชุมชนมหาวัน
Natural  คราบกรุดินนวล
Stlye      ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour   ดอกพิกุล
from
        สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

Name   พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story   ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye     ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour สีเขียวหินครก
from
      สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 Name  พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story   ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye     ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour วรรณะสีเทา
from
      สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour วรรณะสีเทา
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour วรรณะสีเทา
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour วรรณะสีเทา
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour วรรณะสีเทา
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour ดอกพิกุลแห้ง
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 

 พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour ดอกพิกุล
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล/ผิวมะกรูด
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour เขียวคราบแดง
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล/ Ca
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour เขียวผลมะกอก
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล/ คราบสนิมไข
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour ดอกพิกุลแห้ง
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน/ช่างแอ๊ด
Natural คราบกรุดินนวล/เงาสว่างทฤษฎีตรียัมปวาย
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour ดอกพิกุลแห้ง
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน/ช่างแก้ว
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour ขาวดอกจำปี
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour วรรณะสีเทา
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 

 พระรอดพิมพ์ตื้นวัดมหาวัน

 Nameพระรอดพิมพ์ตื้นวัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour วรรณะสีเทา
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 พระรอดพิมพ์กลางชนิดต่างๆ

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่ชนิดต่างๆ

 

 พระรอดพิมพ์เล็กชนิดต่างๆ

 

 

 พระรอดพิมพ์กลาง

 Nameพระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour สีเขียวเทา
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 พระรอดพิมพ์ตื้น

 Nameพระรอดพิมพ์ตื้นวัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour สีเทามอย
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

  พระรอดพิมพ์ตื้น

 Nameพระรอดพิมพ์ตื้นวัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour ดอกพิกุล
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 Nameพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน/ช่างแก้ว
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour เขียวคราบเหลือง
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 Nameพระรอดพิมพ์ตื้นวัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour สีเขียวหินครก
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 Nameพระรอดพิมพ์ตื้นวัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour สีเขียวหินครก
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์

 

 

Nameพระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน
Story ชุมชนมหาวัน
Natural คราบกรุ /แคลเซี่ยม/ดินนวล
Stlye ทวาราวดีผสมลพบุรี
corlour เจียวหินครก
from
สวยงามลงต้วทางพุทธศิลป์