เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์ต่างๆ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18 มีนาคม 2554
อ่าน :: 101,623 ครั้ง

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ต่างๆ

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์เกศบัวตูม

ประวัติ        สถานที่ค้นพบ ชุมชนวัดบางขุนพรหม

ธรรมชาติ   รักเก่า/ทองเก่า

โซนเนื้อ      หนึกนุ่ม

ค่านืยม       นิยมทั่วไป

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์ทรงเจดีย์

ประวัติ        สถานที่ค้นพบ ชุมชนวัดบางขุนพรหม

ธรรมชาติ   รักเก่า/ทองเก่า

โซนเนื้อ      หนึกนุ่ม

ค่านืยม       นิยมทั่วไป

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์สังฆาฎิมีหู

ประวัติ        สถานที่ค้นพบ ชุมชนวัดบางขุนพรหม

ธรรมชาติ   รักเก่า/ทองเก่า

โซนเนื้อ      หนึกนุ่ม

ค่านืยม       นิยมทั่วไป

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์เกศบัวตูม

ประวัติ        สถานที่ค้นพบ ชุมชนวัดบางขุนพรหม

ธรรมชาติ   รักเก่า/ทองเก่า

โซนเนื้อ      หนึกนุ่ม

ค่านืยม       นิยมทั่วๆ ไป

 

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่

ประวัติ        สถานที่ค้นพบ ชุมชนวัดบางขุนพรหม

ธรรมชาติ   รักเก่า/ทองเก่า

โซนเนื้อ      หนึกนุ่ม

ค่านืยม       นิยมทั่วๆ ไป

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่

ประวัติ        สถานที่ค้นพบ ชุมชนวัดบางขุนพรหม

ธรรมชาติ   รักเก่า/ทองเก่า

โซนเนื้อ      หนึกนุ่ม

ค่านืยม       นิยมทั่วไป

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่

ประวัติ        สถานที่ค้นพบ ชุมชนวัดบางขุนพรหม

ธรรมชาติ   รักเก่า/ทองเก่า

โซนเนื้อ      หนึกนุ่ม

ค่านืยม       นิยมทั่วไป

 

 

ชื่อพระ     สมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่

ประวัติ        สถานที่ค้นพบ ชุมชนวัดบางขุนพรหม

ธรรมชาติ   รักเก่า/ทองเก่า

โซนเนื้อ      หนึกนุ่ม

ค่านืยม       นิยมทั่วไป

 

  ชื่อพระ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่
สภาพธรรมชาติ คราบกรุ/คราบแคลเซี่ยม/คราบตั้งอิ้ว

 

 

 ด้านหลัง

 

 

 

 ชื่อพระ

ประวัติสถานที่ค้นพบ

ธรรมชาติ

โซนเนื้อ

ค่านืยม

 

 

 

 

  ชื่อพระ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์
สภาพธรรมชาติ คราบกรุ/คราบแคลเซี่ยม/คราบตั้งอิ้ว

 

  ชื่อพระ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
สภาพธรรมชาติ คราบกรุ/คราบเก่า/ความห่างโมเลกุลของมวล

 

 

 ชื่อพระ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
สภาพธรรมชาติ คราบกรุ/คราบแคลเซี่ยม/คราบตั้งอิ้ว

 

 

  ชื่อพระ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
สภาพธรรมชาติ คราบกรุ/คราบแคลเซี่ยม/คราบตั้งอิ้ว

 

  ชื่อพระ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
สภาพธรรมชาติ คราบกรุ/คราบแคลเซี่ยม/คราบตั้งอิ้ว

 

  ชื่อพระ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฎิไม่มีหู
สภาพธรรมชาติ คราบกรุ/คราบแคลเซี่ยม/คราบตั้งอิ้ว

 

  ชื่อพระ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย
สภาพธรรมชาติ คราบกรุ/คราบแคลเซี่ยม/คราบตั้งอิ้ว