เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ต่างๆ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 18 มีนาคม 2554
อ่าน :: 139,394 ครั้ง

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ต่างๆ  

 

  ชื่อพระ      สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์   รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ      นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ    สวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 พล

      ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
    พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
    โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
     สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
    ฟอร์มพระ สวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว /การหดตัว   /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว/ความหนึกนุ่ม
ฟอร์มพระ สวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว/ความหนึกนุ่ม
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 

กษณะก

ด้านหลังพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซม ชนิดหลังกาบหมาก

 

 

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว/คราบแป้ง
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีย์
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว/คราบแป้ง
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว / คราบรักเก่า
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 

  ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อนิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว/คราบน้ำปูน
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

  ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /ชนิดของรักเก่า
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

  ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ทะลุซุ้ม(ลุงพุฒิ)
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว/รักน้ำเกลี้ยงเก่า
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่มปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว/เม็ดผงพุทธคุณ
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดรัฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว/คราบรักเก่า
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดรัฆังพิมพ์ใหญ่ (ขุนศรี)
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

  ชื่อพระ            สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (หน้าตั๊กแตน หรือขุนศรี)
พุทธศิลป์         รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ            นิยมปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ          สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

ชื่อพระ            สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (หน้าตั๊กแตน หรือขุนศรี)
พุทธศิลป์         รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ            นิยมปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ          สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 

ชื่อพระ            สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (หน้าตั๊กแตน หรือขุนศรี)
พุทธศิลป์         รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ            นิยมปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ          สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์
ความแรง SV

 

 

 ด้านหลัง

 

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ (พิมพ์ใหญ่ทะลุซุ้ม)
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์
พลานุภาพ  SV

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดรัฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์
ความแรง Sv

 

 

 ชื่อพระ สมเด้จวัดรัฆังพิมพ์ฐานแซม
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ชื่อพระ สมเด้จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนือ นิยมหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม
พุทธศิลป์  รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ    นิยม แก่ปูน
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์  รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ    นิยม หนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว/ ความปริแยก
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์ 
power   super V I P

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์  รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ    นิยม หนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์ 
power  V I P

 

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์  รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ    นิยม หนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์ 
power  V I P

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม
พุทธศิลป์  รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ    นิยม หนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว/ เม็ดผงพุทธคุณ
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์ 
power     super  V I P

 

 ชื่อพระ     สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์  รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ    นิยม แก่ปูน
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์
power    super  V I P

 

 

 

 

 

 ชื่อพระ สมเด้จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยม แก่ปูน
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ชื่อพระ สมเด้จวัดระฆังพิมพ์เกศบัวตูม
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยม ปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ชื่อพระ สมเด้จวัดระฆังพิมพ์เกศบัวตูม
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยม ปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ชื่อพระ สมเด้จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยม ปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ชื่อพระ สมเด้จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยม ปูนหนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ชื่อพระ สมเด้จวัดระฆังพิมพ์ทรงเจดีย์
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยม ปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ชื่อพระ สมเด้จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ชื่อพระ สมเด้จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยม หนึกนุ่ม
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ชื่อพระ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยมปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์

 

ชื่อพระ สมเด้จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่
พุทธศิลป์ รัตนโกสินทร์
โซนเนื้อ นิยม ปูนผสมผง
สภาพธรรมชาติ การยุบตัว/การหดตัว /การตกผลึกตั้งอิ้ว
ฟอร์มพระ สวยลงตัวทางพุทธศิลป์