เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ตลาดพระเนื้อดินยอดนิยม

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2554
อ่าน :: 30,004 ครั้ง

กติกาพระที่จะทำการลงประกาศในเวปนี้ได้ถูกกลั่นกรองอย่างดีของบอร์ดเวป และได้ใช้หนังสือพระเครื่องสกุลลำพูน ของคุณฐิติพงษ์ อุดมรัตนะศิลป์ เป็น แม่แบบ( Masterpiece) พระทุกองค์สามารถติดต่อที่เวป  

 รอคอยอีกนิดพบผลงานคุณภาพ ตลาดนัดการแลกเปลี่ยนที่มีต่างประเทศเข้าร่วมด้วย

 ซื่อพระ           พระรอดพิมพ์ใหญ่ แม่แบบ ( Model  )
ที่มา                หนังสือพระเครื่องสกุลลำพูน
โซนเนื้อ           ผงหิน
วรรณะ             สี เขียวหินครก
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ฟรอ์ม              มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ซื่อพระ           พระรอดพิมพ์ใหญ่
ที่มา                หนังสือพระเครื่อง
โซนเนื้อ           ผงหิน
วรรณะ                สี เขียวหินครก
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ฟรอ์ม              มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ด้านหลัง

 

 

 ซื่อพระ           พระรอดพิมพ์ใหญ่
ที่มา                หนังสือพระเครื่อง
โซนเนื้อ           ผงหิน
วรรณะ                สี เขียวหินครก
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ฟรอ์ม              มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ซื่อพระ           พระรอดพิมพ์ใหญ่ ก้นแมงสาป
ที่มา                ช่างเสริฐและทีม                                                                 โซนเนื้อ                 ผงหิน
วรรณะ                สี เขียวหินครก
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ฟรอ์ม              มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

  ซื่อพระ              พระรอดพิมพ์ใหญ่
ที่มา                   ชุมชนวัดมหาวัน
โซนเนื้อ              ผงหิน ( กรุเก่า )
วรรณะ                สี เขียวหินครก
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ฟรอ์ม                  มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

  ซื่อพระ            พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
ที่มา                  ชุมชนวัดมหาวัน
โซนเนื้อ            ผงหิน (  ค้นพบรรจบในหม้อดินเผา )
วรรณะ              สี เขียวหินครก
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม /คราบสนิมไข/ เงาสว่าง
ฟรอ์ม                 มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ชื่อพระ             พระรอดพิมพ์เล็ก แม่แบบ ( model )
ที่มา                    หนังสือพระเครื่องสกุลลำพูน
โซนเนื้อ             ดินดิบ
วรรณะ                สี ชมพู
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ฟรอ์ม                  มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

  ซื่อพระ           พระรอดพิมพ์เล็ก แม่แบบ ( Model  )
ที่มา                หนังสือพระเครื่องสกุลลำพูน
โซนเนื้อ           ดินดิบ
วรรระ                สี พิกุล
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ฟรอ์ม              มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ซื่อพระ              พระรอดพิมพ์ใหญ่ แม่แบบ ( Model )
ที่มา                    หนังสือพระเครื่องสกุลลำพูน
โซนเนื้อ              ผงหิน
วรรณะ                  สี เขียวหินครก
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ฟรอ์ม                   มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 ซื่อพระ             พระคงดำวัดพระคงฤาษี ลำพูน
ที่มา                  พิมพ์พระหนังสือพระเครื่องสกุลลำพูน
โซนเนื้อ             ดินผง
วรรณะ                สีืดำปีกกว่างฮัก
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล
ฟรอม์                  มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

  

 

 ซื่อพระ              รอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่
ที่มา                    พิมพ์พระหนังสือพระเครื่องสกุลลำพูน
โซนเนื้อ               ดินเผา
วรรณะ                สีืเม็ดพิกุล                                                                                              คราบธรรมชาติ    คราบกรุดินนวล
ฟรอม์                   มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ซื่อพระ              ผงสุพรรณพิมพหน้าแก่ ทรงเล็ก
ที่มา                    พิมพ์พระหนังสือพระเครื่องสกุลลำพูน
โซนเนื้อ              ดินผสมว่าน
วรรณะ                สีืเม็ดพิกุล                                                                                             คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล
ฟรอม์                   มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 

 ซื่อพระ              พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่
ที่มา                   พิมพ์พระหนังสือพระยอดนิยม
โซนเนื้อ             ดินผสมว่าน
วรรณะ                สีืน้ำตาลแดง
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล
ฟรอม์                   มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์

 

 พระเลี่ยงวัดมหาวัน     Tel 086 - ( ขายแล้ว)  

 

 พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน

 

 พระคงวัดพระคงฤาษี

 

 พระลือโขงวัดดอนแก้ว  Tel 086 -   ขายแล้ว

 

 พระรอดขาว

  ซื่อพระ           พระรอดพิมพ์ใหญ่ แม่แบบ ( Model ) กรุใหม่
ที่มา                ชุมชนมหาวัน
โซนเนื้อ           ดินดิบ
วรรณะ                สี ขาวดอกจำปี
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ฟรอ์ม              มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์
ราคา xxxxxxx บาท Tel 086 -
ขายแล้ว

 

  ซื่อพระ           พระรอดพิมพ์ใหญ่ แม่แบบ ( Model )
ที่มา                หนังสือพระเครื่องสกุลลำพูน
โซนเนื้อ           ผงหิน
วรรณะ                สี หัวไพรแห้ง
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ฟรอ์ม              มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์
ราคา  xxxxxxx บาท  ระดับ วี ไอ พี
Tel 086 - ขายแล้ว

 

 

  ซื่อพระ           พระคงวัดพระคงฤาษี
ที่มา                ชุมชนมหาวัน
โซนเนื้อ           ผงหิน
วรรระ                สี เขียวค่ดเหลือง
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ฟรอ์ม              มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์
ราคา xxxxx   บาท  
Tel 086  ขายแล้ว

 

 

  ซื่อพระ           พระรอดพิมพ์ใหญ่  (พิมพ์จ่าโท)   กรุเก่า
ที่มา                ชุมชนมหาวัน
โซนเนื้อ           ผงหิน
วรรระ                สี เขียวหินครก
คราบธรรมชาติ   คราบกรุดินนวล/คราบแคลเซี่ยม
ฟรอ์ม              มีความสวยงามลงตัวทางพุทธศิลป์
ราคา xxxxxxx บาท 
Tel 086 - ขายแล้ว

 

ด้านหลัง

 

 

 

 

 พระรอดพิมพ์ตื้นวัดมหาวัน

 

 พระลือโขง (กรุวัดดอนแก้ว) หรือ อดขุนพลหริภุณไชย