เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ผู้อาวุโสในวงการพระเครื่องไทย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3 พฤษภาคม 2554
อ่าน :: 4,454 ครั้ง

หมายความว่าเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสในด้านวุฒิภาวะและความรู้สามารถความเชี่ยวชาญ             คำว่าอาวุโสหมายความว่า

  1. เป็นบุคลตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป
  2. เป็นบุคคลที่วงการรู้จักไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  3. เคยเป็นกรรมการตั้ดสินงานของส่วนกลาง
  4. เป็นที่รู้จักกับคนในวงการพระเครื่อง
  5. มีความคิดสร้างสร้างสรรค
  6. มีความคิดที่เป็นเเป็นกลางรักความยุติรรม  
  7. มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชึพ                                                                                                                                         ปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม หมายความว่าใครชื่นชอบฝ่ายไหนก้ก็สะสมตามแนวคิดแต่จะไม่เอาสองแนวมาขัดแย้งกันให้มัวหมองในสังคมพระเครื่องโดยไม่มีประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพราะแต่ละฝ่ายพึงมีเหตุผลของตนเองทั้งสิ้นพึงให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน
  8. กลุ่มนักวิชาการ  หมายความถึงนักวิชาการ ที่ศึกษาด้านนี้มาโดยตรง และมีวุฒิทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง กับพุทธศิลป์เกี่ยวกับพระเครื่องโดยตรง  ในประเทศไทยในขณะนี้ ก็ได้แก่อาจารย์อรรคเดช กฤษณะดิลก  ที่สายตรง ที่ความรู้ความชำนาญ และศึกษาพระเครื่องโดยตรงจนทำเป็นหลักสูตรนำไปสอน ในกระทรวงศึกษาธิการจนได้ รับการแต่งตั้ง ให้รับตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดัง 8  วิชาพุทธศิลป์ คนแรกของประเทศไทย ในปี พศ. 2538  ผลงานเขียนหนังสือแนวศึกษาวิจัยค้นคว้าหลายเล่ม  และเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้คนที่สนใจทั่วไป  จนในล่าสุดตั้งสถาบันให้ความรู้ทางพระเครื่องพระบูชา มีสมาชิกทั่วประเทศ
  9. กลุ่มผู้ชำนาญการ หมายความถึงผู้มีประสพการร์ด้านพระเครื่องมายาวนานในตำนานพระเตรื่องตั้งแต่สนามพระท่าพระจันทร์ จนมีชื่อเสียงเป็นรู้จักของคนทั่วประเทศ ได้แก่ นายกสมาคมฯ