เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระรอดที่มีอานุภาพแรง

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30 มิถุนายน 2554
อ่าน :: 25,805 ครั้ง

 

 พระรอดที่มีอานุภาพแรง ระดับ super V I P

หมายตวามว่าพระรอดที่คุณสมบัติดังนี้

 1. มีความเก่าทางโบราณคดี
 2. พิมพ์ทรงมาตรฐานทั่วไป
 3. ความเก่าทางธรรมชาติิ(คราบ1,300 ปี )
 4. มวลสารบังคับ( เพชรตาแมว )
 5. แร่เหล็กไหลตาแรด
 6. ว่านบังคับ
 7. หมัดไฟซึ่งเกิดจากการเปลี่ยน แปลงทางกายภาพจากว่าน
 8. แร่เหล็กไหล
 9. แร่เหล็กน้ำพี้
 10. สถานะทาง Atomy เรื่องพระรอดลงตัว
 11. ใบหน้าเข้าเกณฑ์มาตรฐานผ่านการเช็คโดยคุณเก่ง/มิเตอร์เจมส์
 12. ผ่านการเช็คพลานุภาพ จากสถาบันที่เชื่อถือได้

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 ด้านหลังพระรอดพิมพ์ใหญ่

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

  พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 

 

 

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน องค์ราชันดำ (หรือลำพูนดำ พบปี  2555   )

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 วัดจามเทวี พิมพ์กลาง

 

 พิมพ์กลางวัดมหาวัน

 

 พิมพ์เล็กวัดมหาวัน

 

 

 พิมพ์ต้อวัดมหาวัน

 

พิมพ์ตื้นวัดมหาวัน

 

 ชื่อพระ             พระรอดพิมพืใหญ่วัดมหาวัน

ประวัติพระ        ค้นพบในการสร้างกำแพงวัดมหาวันโดยพระญาณขุมพล ( เจ้าอาวาสคนก่อน)

โซนเนื้อพระ     โซนเนื้อผงหิน

วรรณะ สี             ผลมะกอกสุก

มวลสารบังคับ   ที่พึงมองเห็น

คราบธรรมชาติ ได้แก่คราบกรุและดินนวล

ค่านิยม                เท่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่

 

 

 ชื่อพระ             พระรอดพิมพืใหญ่วัดมหาวัน

ประวัติพระ        ค้นพบในการสร้างกำแพงวัดมหาวันโดยพระญาณขุมพล ( เจ้าอาวาสคนก่อน) สันนิษฐานว่าสร้างโดยช่างชาวเขมร เพราะพุทธศิลป์ที่ปรากฏ ทรงเขมร ผมหวี

โซนเนื้อพระ       โซนเนื้อผงหิน

วรรณะ สี             แดงอิฐ

มวลสารบังคับ     ที่พึงมองเห็น แร่ดอกมะขาม

คราบธรรมชาติ    ได้แก่คราบกรุและดินนวล

ค่านิยม                เท่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่

  

 ชื่อพระ             พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

ประวัติพระ        ค้นพบในการสร้างกำแพงวัดมหาวันโดยพระญาณขุมพล ( เจ้าอาวาสคนก่อน)

โซนเนื้อพระ        โซนเนื้อดินดิบ

วรรณะ สี             ดอกพิกุล

มวลสารบังคับ      ที่พึงมองเห็น

คราบธรรมชาติ    ได้แก่คราบกรุและดินนวล

ค่านิยม                เท่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่

 

 

 ชื่อพระ              พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

ประวัติพระ          ค้นพบในการสร้างกำแพงวัดมหาวันโดยพระญาณขุมพล ( เจ้าอาวาสคนก่อน)

โซนเนื้อพระ       โซนเนื้อผหนึกนุ่ม/

วรรณะ สี             ช๊อคกอแล๊ท

มวลสารบังคับ      ที่พึงมองเห็น แร่ดอกมะขาม

คราบธรรมชาติ    ได้แก่คราบเก่า /ผ่านการใช้

ค่านิยม                  เท่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่

 

 ชื่อพระ             พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

ประวัติพระ        ค้นพบในการสร้างกำแพงวัดมหาวันโดยพระญาณขุมพล ( เจ้าอาวาสคนก่อน)

โซนเนื้อพระ      โซนเนื้อผงหิน

วรรณะ สี             ผลมะกอกสุก

มวลสารบังคับ     ที่พึงมองเห็น เม็ดผดแร่เหล็กไหล

คราบธรรมชาติ    ได้แก่คราบกรุและดินนวล /เม็ดผด/

ค่านิยม                เท่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่

 

 ชื่อพระ             พระรอดพิมพืใหญ่วัดมหาวัน

ประวัติพระ        ค้นพบในการสร้างกำแพงวัดมหาวันโดยน้อยหมา ( ตานายบอล)

โซนเนื้อพระ     โซนเนื้อผงหิน

วรรณะ สี             สีดอกพุกุล

มวลสารบังคับ   ที่พึงมองเห็น

คราบธรรมชาติ ได้แก่คราบกรุและดินนวล

ค่านิยม                เท่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อพระ             พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

ประวัติพระ        ค้นพบในการสร้างกำแพงวัดมหาวันโดยน้อยหมา (ตานายบอล)

โซนเนื้อพระ     โซนเนื้อดินดิบ

วรรณะ สี             ดอกพิกุล

มวลสารบังคับ   ที่พึงมองเห็น แร่ดอกมะขาม

คราบธรรมชาติ ได้แก่คราบกรุและดินนวล

ค่านิยม                เท่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่