เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ลักษณะคราบธรรมฃาติในพระรอดวัดมหาวัน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 4 สิงหาคม 2554
อ่าน :: 29,502 ครั้ง

ลักษณะคราบธรรมชาติในพระรอดวัดมหาวัน หมายความว่าพระรอดนั้นอยู่ในสภาพของชั้นดินดินที่มีลักษณะต่างๆ ธรรมชาติที่แตกต่างกัน พระรอดบางกลุ่มมักจะบรรจุในภาชานะ จะมีคราบธรรมชาติน้อยกว่าพระที่อยู่นอกภาชานะอีกสาเหตุหนึ่งอันเนื่องมาจาก ภัยธรรมชาติอันเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นั้นในสมัยพระย่าสรรพสิทธิ์ ที่มีผลกระทบใกล้เคียงมาถึงเวียงกุมกาม(จังหวัดเชียงใหม่)ตามหลักฐานที่ปรากฏ เพราะลำพูนนั้นเป็นจุดหรือเซ็นเตอร์ของการการเกิดแผ่นดินไหว   สภาพพระรอดจึงทำให้สิ่งแวดล้อม( Enviroment )รวมทั้งทางนิเวชวิทยา  มีอิทธิพลต่อผิวพระรอดเนื้อพระรอด  จากศิลาจารึกของพระยาสรรพสิทธิ์ พุทธศตวรรษที่.17 มีพุทธลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้

 1. คราบดินนวล
 2. คราบสนิมไข ( ในกรณีบรรจุในหม้อหรือไห  )
 3. คราบแคลเซี่ยม 1,300 ปี ( หินปูน)
 4. คราบกรุ
 5. คราบราดำ
 6. เม็ดผด 
 7. คราบน้ำว่าน
 8. คราบตะกอน
 9. คราบปรอท 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่ (พิมพ์ก้นแมงสาป  )คราบธรรมชาติที่พิจารณาง่าย หรือที่เซียนพูดว่าคราบพันปี 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบ พระเนื้อดินที่มีอายุ พอๆกับพระรอดวัดมหาวัน /พระคงวัดพระคงฤาษี

 • แสดงคราบธรรมชาติ
 • ดินนวล
 • คราบกรุ
 • ดินขึ้กรุ
 • ความแห้งของเนื้อพระ

พร

พะรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระดินเผา เมืองไพร ร้อยเอ็ด คราบธรรมชาติที่แสดงคราบกรุ/ดินนวล/ดินขี้กรุ สภาพเดิมๆ(Master pieces )แม่แบบในการพิจารณาพระเนื้อดินที่มีอายุมากกว่าพันปี มักจะพบในพระรอดที่ขุดพบใหม่โดยทีมงานช่างฯ

 

พระนาคปรกเมืองไพร เมืองร้อยเอ็ด อายุประมาณ 800-10,000 ปี

เป็นพระที่มีึคราบธรรมชาติ ที่สมบุรณ์ที่สุดใกล้เคียงกับพระรอดตระกูลน้อยหมา /พระรอดตระกูลน้อยแสง/ช่างน้อย/ช่างเสริฐ ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีส ( Master piece ) สำหรับพระเนื้อดิน  สำหรับเซียนภาคเหนือคงตาสว่างได้บ้าง เพราะนานๆครั้งท่านจะได้เห็นภาพเปรียบเทียบชัด ๆ พอพบพระรอดสภาพเดิมๆจะได้ดูพระรอดเป็นไม่ไปสวดเขาให้เสียหน้าพระและเสียความรู้สึกผู้ที่จะซื้อด้วยและผู้จะขายด้วย ซึ่งทางการพระถือว่าเสียมารยาท  เข้าทำนองสวด แล้วเสียบ

 

 

พระรอดพิมพ์ตื้นวัดมหาวัน แสดง คราบกรุที่ใกล้เคียงแสดงให้ทราบถึงอายุพระที่มีความใกล้เคียงกันพระองค์นี้ค้นพบโดย ช่างแก้ว คงสภาพเ

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันแสดงความจัดของเนื้อพระ

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

คราบธรรมชาติที่ดูง่าย ผิวพระแห้งผุพัง /รา และca

 

  คราบธรรมชาติที่ดูง่าย ผิวพระแห้งผุ/รา และca

 

  คราบธรรมชาติที่ดูง่าย ผิวพระแห้งผุ/รา และca

 

  คราบธรรมชาติที่ดูง่าย ผิวพระแห้งผุ/รา และca

 

 

    พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ เนื้อหินดินดานคราบตะกอนของหิน

 

  พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่( พิมพ์มือซ้อน  ) เนื้อหินดินดานคราบตะกอนของหิน

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่( พิมพ์มือซ้อน  ) เนื้อหินดินดานคราบตะกอนของหิน

 

 

  พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ เนื้อหินดินดานคราบตะกอนของหิน

 

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

 

 

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ มีคราบธรรมชาติที่ใกล้เคียง

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ตื้น ใกล้เคียง พระนาคปรกเมืองไพร(พระเนื้อดินสมัยทวาราวดี)

 

 ด้านหลังพระรอดพิมพ์ตื้น

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ตื้น ใกล้เคียง พระนาคปรกเมืองไพร(พระเนื้อดินสมัยทวาราวดี)

 

พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ มีคราบธรรมชาติที่ใกล้เคียง

 

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ มีคราบธรรมชาติ แคลเซี่ยม ที่ใกล้เคียงหรือเรียกว่าเนื้อหินชนวน เซียนโบราณเรียกว่า เนื้อผ่าน

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ มีคราบธรรมชาติที่ใกล้เคียง

 

 พระรอดพิมพ์กลางแสดงคราบน้ำว่าน

 

 คราบไข ในกรณีพระบรรจุใน หม้อดินเผา/คนโทปากแคบ

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่ คราบกรุ/ดินนวล / แคลเซี่ยม

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่ แสดงคราบสนิมไข

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่ คราบดินนวล