เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ห้องพิพิธภัณฑ์พระ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 9 สิงหาคม 2554
อ่าน :: 25,999 ครั้ง

จะนำเสนอพระยอดนิยม ที่ถือเป็น แม่แบบได้ (Masterpiece  ) .ใกล้เคียงเวปของพระสมเด็จของสำนักกฎหมาย และเวป พระรอด ด๊อทคอม (   Pha rod .com)ในเวปนี้นิยมพระที่มีความสวยงามและมีพลานุภาพแรง ไม่นิยมพระเนื้อจัดจากการกระทำของมนุษย์ หรือพระที่ชำรุดหรือศูนย์เสียความสวยงามทางด้านพุทธศิลป์ไป  / แต่จะเริ่มตั้งแต่พระตระกุลลำพูนก่อน เพราะถือว่าเป็นพระที่มีอายุมากกว่าประมาณ 1,300 ปี ทางด้านพุทธศิลป์นั้นสวยงามมาก  ด้วยพระเนื้อดินยอดนิยม เช่นพระรอด พระคง และพระตระกูลลำพูน และพระยอดนิยมอื่นๆ  ภาพพระรอด ได้เอื้อเฟื้อจากช่างเสริฐ /ช่างน้อย/ช่างแก้ว/ลูกชายช่างแก้ว

 

                                     พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

 

 

 พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์  1 สัมริดทองคำ ขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว สถานที่ค้นพบ  อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยนายศรียศ นันทเสน

 

 ด้านหลัง

 ด้านข้าง

 

 พระรอดพิมพืใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน (พิมพ์เขมรผมหวี ทรงเขมร )

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันทรงล่ำ

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน ตะเข็บข้าง

 

 พระอดพิมพ์ใหญ่พิมพ์คมชัดลึก  5

 

 ด้านหลัง

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน (พิมพ์มือซ้อน)

 

 พระรอดพิมพ์ใหญพิมพ์เครื่องราช 1

 

 

 ชื่อพระ พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ ( พิมพ์คมชัดลึก   )

ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อย/ข่างเสริฐ บริเวณหลังวัดมหาวัน

ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ความเเห้ง/ความเหี่ยวย่น

พุทธศิลป์ เป็นพระรอดที่สร้างในยุคแรกๆ

วรรณะ เนื้อผงหิน สีเขียว

ค่านิยม เทียบเท่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์งามๆ 

 

 

 

 

 

 ชื่อพระ พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ ( พิมพ์หน้าเทวดาแข็งจุด)

ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อย/ข่างเสริฐ บริเวณหลังวัดมหาวัน

ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ความเเห้ง/ความเหี่ยวย่น

พุทธศิลป์ เป็นพระรอดที่สร้างในยุคแรกๆ

วรรณะ เนื้อผงหิน สีเขียว

ค่านิยม เทียบเท่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์งามๆ 

 

 

 

 

 

 ชื่อพระ พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ ( พิมพ์หน้าเทวดาแข็งจุด)

ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อย/ข่างเสริฐ บริเวณหลังวัดมหาวัน

ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ความเเห้ง/ความเหี่ยวย่น

พุทธศิลป์ เป็นพระรอดที่สร้างในยุคแรกๆ

วรรณะ เนื้อผงหิน สีเขียว

ค่านิยม เทียบเท่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์งามๆ 

 

 

 

 

 ชื่อพระ พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ ( พิมพ์เครื่องราชฯ 1)

ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อย/ข่างเสริฐ บริเวณหลังวัดมหาวัน

ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ความเเห้ง/ความเหี่ยวย่น

พุทธศิลป์ เป็นพระรอดที่สร้างในยุคแรกๆ

วรรณะ เนื้อผงหิน สีเขียว

ค่านิยม เทียบเท่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์งามๆ 

 ด้านหลัง

 

 ชื่อพระ พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ ( พิมพ์เครื่องราช 1 )

ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อย/ข่างเสริฐ บริเวณหลังวัดมหาวัน

ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ความเเห้ง/ความเหี่ยวย่น

พุทธศิลป์ เป็นพระรอดที่สร้างในยุคแรกๆ

วรรณะ เนื้อผงหิน สีเขียว

ค่านิยม เทียบเท่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์งามๆ 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน เนื้อนิยมพิมพ์นิยม

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อพระ พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ ( พิมพ์มิอแตก)

ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อย/ข่างเสริฐ บริเวณหลังวัดมหาวัน

ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ความเเห้ง/ความเหี่ยวย่น

พุทธศิลป์ เป็นพระรอดที่สร้างในยุคแรกๆ

วรรณะ เนื้อผงหิน สีเขียว

ค่านิยม เทียบเท่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์งามๆ 

 

 

 ชื่อพระ พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ ( พิมพ์ไหล่ยก)

ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อย/ข่างเสริฐ บริเวณหลังวัดมหาวัน

ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ความเเห้ง/ความเหี่ยวย่น

พุทธศิลป์ เป็นพระรอดที่สร้างในยุคแรกๆ

วรรณะ เนื้อผงหิน สีเขียว

ค่านิยม เทียบเท่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์งามๆ 

 

 

 ชื่อพระ พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ ( พิมพ์คมชัดลึก  2 )

ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อย/ข่างเสริฐ บริเวณหลังวัดมหาวัน

ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ความเเห้ง/ความเหี่ยวย่น

พุทธศิลป์ เป็นพระรอดที่สร้างในยุคแรกๆ

วรรณะ เนื้อผงหิน สีเขียว

ค่านิยม เทียบเท่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์งามๆ 

 

 พระรอดพิมพ์กลาง

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ตื้นวัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน

 

 

 

 

 ชื่อพระ              พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

โซนเนื้อ               ผงหิน

ประวัติพระ            ค้นพบโดยกลุ่มช่าง

ธรรมชาติที่ค้นพบ   ความเหี่ยวย่น เม็ดผด 

ราคาความนิยม       เท่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 

 

 ด้านหลัง

 

 ชื่อพระ              พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

โซนเนื้อ               ผงหิน

ประวัติพระ            ค้นพบโดยกลุ่มช่าง

ธรรมชาติที่ค้นพบ   ความเหี่ยวย่น เม็ดผด 

ราคาความนิยม       เท่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 

 

 ด้านหลัง

 

 ชื่อพระ              พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

โซนเนื้อ               ผงหิน

ประวัติพระ            ค้นพบโดยกลุ่มช่าง

ธรรมชาติที่ค้นพบ   ความเหี่ยวย่น เม็ดผด 

ราคาความนิยม       เท่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 

 

 ชื่อพระ              พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

โซนเนื้อ               ผงหิน

ประวัติพระ            ค้นพบโดยกลุ่มช่าง

ธรรมชาติที่ค้นพบ   ความเหี่ยวย่น เม็ดผด 

ราคาความนิยม       เท่าพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 พระร่วงรางปืนกรุสุโขทัย

 

 ด้านหลังพระร่วงกรุสุโขทัย

  พระร่วงรางปืนกรุสุโขทัย

 

ด้านหลังพระร่วงกรุสุโขทัย

 

 พระลพบุรีหูยานกรุลพบุรี (มหาเถร)

 

  พระลพบุรีหูยานกรุลพบุรี (มหาเถร)

 

 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

 

 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

 

 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

 

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 

 

 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

 

 พรอดวัดมหาวันพิมพ์เล็ก

 

 พรอดวัดมหาวันพิมพ์เล็ก

 

 

 พระนางพญาพิมพ์เข่าตรง

 

 พระนางพญาพิมพ์เข่าตรง

 

 

 พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกนก

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 

 พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่

 

 

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 

 

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ตื้น

 

 

 พระหลวงพ่อทวดพิมพ์ใหญ่กรรมการ

 

 

 

 

 

  พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ฟอร์มสวยมากทรงหยดน้ำ

 

พระคงวัดพระคงฤาษี พิมพ์นิยม 1 

 

พระคงวัดพระคงฤาษี พิมพ์นิยม 1 

 

พระคงวัดพระคงฤาษี พิมพ์นิยม 1  

 

พระคงวัดพระคงฤาษี พิมพ์นิยม 1  

 

พระคงวัดพระคงฤาษี พิมพ์นิยม 2  

 

พระคงวัดพระคงฤาษี พิมพ์นิยม 1  

 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

  พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

 พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนก

 

พระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนก

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

 

 

 

 

 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 01

 ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 01

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 02

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่  02

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่  03

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่  03

 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 04

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 04

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 05

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 05

 

 พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 06

 ด้านหลังพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ 06

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 ด้านหลังพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 ด้านพระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน

 

 

 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่

 

 

 ชื่อพระ พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ ( พิมพ์คมชัดลึก   )

ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อย/ข่างเสริฐ บริเวณหลังวัดมหาวัน

ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ความเเห้ง/ความเหี่ยวย่น

พุทธศิลป์ เป็นพระรอดที่สร้างในยุคแรกๆ

วรรณะ เนื้อผงหิน สีเขียว

ค่านิยม เทียบเท่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์งามๆ 

 

 ชื่อพระ พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ ( พิมพ์เนื้อเกิน)

ประวัติพระ ค้นพบโดยช่างน้อย/ข่างเสริฐ บริเวณหลังวัดมหาวัน

ธรรมชาติ คราบกรุ/ดินนวล/ความเเห้ง/ความเหี่ยวย่น

พุทธศิลป์ เป็นพระรอดที่สร้างในยุคแรกๆ

วรรณะ เนื้อผงหิน สีเขียว

ค่านิยม เทียบเท่าพระสมเด็จวัดระฆังองค์งามๆ