พระรอด
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พุทธศิลป์แยกตามสมัยตระกูลช่าง พ.ศ 13-พศ. 17

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17 สิงหาคม 2555
อ่าน :: 9,761 ครั้ง

ค่อยพบรายละเอียด จะทำให้แยกแยะ พระเก่าตาม ศิลปะตระกูลชาง

 

 ชื่อพระ         พระลือโขง

การค้บพบ       การทำถนนหน้าวัดดอนแก้วโดยช่างแอ๊ด

พุทธศิลป์       สันนิษฐานสร้างในสมัยสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13

ศิลปะช่างหลวง  วิจิตรสวยงามเห็นพระพักต์ชัดเจน

มวลสาร           ในการสร้างใกล้เคียงพระรอดวัดมหาวันเพราะเป็นพระที่สร้า้งในยุคเดียวกันและผู้สร้า้งเป็นพระฤาษีเช่นเดียวกัน 

 

 

 

 ชื่อพระ         พระเปิม

การค้บพบ       การทำถนนหน้าวัดดอนแก้วโดยช่างแอ๊ด

พุทธศิลป์       สันนิษฐานสร้างในสมัยสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13

ศิลปะช่างหลวง  วิจิตรสวยงามเห็นพระพักต์ชัดเจน

มวลสาร           ในการสร้างใกล้เคียงพระรอดวัดมหาวันเพราะเป็นพระที่สร้า้งในยุคเดียวกันและผู้สร้า้งเป็นพระฤาษีเช่นเดียวกัน 

 

 

 

 ชื่อพระ         พระเปิม

การค้บพบ       การทำถนนหน้าวัดดอนแก้วโดยช่างแอ๊ด

พุทธศิลป์       สันนิษฐานสร้างในสมัยสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13

ศิลปะช่างหลวง  วิจิตรสวยงามเห็นพระพักต์ชัดเจน

มวลสาร           ในการสร้างใกล้เคียงพระรอดวัดมหาวันเพราะเป็นพระที่สร้า้งในยุคเดียวกันและผู้สร้า้งเป็นพระฤาษีเช่นเดียวกัน 

 

 

 

 ชื่อพระ         พระเปิม

การค้บพบ       การทำถนนหน้าวัดดอนแก้วโดยช่างแอ๊ด

พุทธศิลป์       สันนิษฐานสร้างในสมัยสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13

ศิลปะช่างหลวง  วิจิตรสวยงามเห็นพระพักต์ชัดเจน

มวลสาร           ในการสร้างใกล้เคียงพระรอดวัดมหาวันเพราะเป็นพระที่สร้า้งในยุคเดียวกันและผู้สร้า้งเป็นพระฤาษีเช่นเดียวกัน 

 

 

 ชื่อพระ         พระคงวัดพระคงฤาษี( พิมพ์นิยมมีเส้นน้ำคก)

การค้บพบ       การทำถนนข้างวัดพระคงฤาษี

พุทธศิลป์       สันนิษฐานสร้างในสมัยสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13

ศิลปะช่างหลวง  วิจิตรสวยงามเห็นพระพักต์ชัดเจน ใบโพธิ์มีมิติปลายในโพธิ์มีลักษณะแหลม ก้านโพธิ์มักมีเสี้ยนเล็ก

มวลสาร           ในการสร้างใกล้เคียงพระรอดวัดมหาวันเพราะเป็นพระที่สร้า้งในยุคเดียวกันและผู้สร้า้งเป็นพระฤาษีเช่นเดียวกัน 

 

 

 ชื่อพระ         พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่   ( พิมพ์หูสบัด)

การค้บพบ       การทำถนนข้างวัดมหาวัน

พุุทธศิลป์       สันนิษฐานสร้างในสมัยสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13

ศิลปะช่างหลว  วิจิตรสวยงามเห็นพระพักต์ชัดเจน

มวลสาร           ในการสร้างใกล้เคียงพระคงวัดพระคงฤาษี  

 

 ชื่อพระ         พระวัดมหาวันพิมพืใหญ่  (พิมพ์คมชัดลึก 4 )

การค้บพบ       การทำถนนข้างวัดมหาวัน

พุทธศิลป์       สันนิษฐานสร้างในสมัยสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13

ศิลปะช่างหลวง  วิจิตรสวยงามเห็นพระพักต์ชัดเจน

มวลสาร           ในการสร้างใกล้งเคียงวัดพระคงฤาษี เพราะเป็นพระฤาษีชุดเดียวกัน

 

 ชื่อพระ         พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ (  พิมพ์คมชัดลึก )

สถานที่การค้บพบ       การทำถนนข้างวัดวัดมหาวันโดยอุ้ยสุกอดีตกรรมการวัดมหาวัน

พุทธศิลป์       สันนิษฐานสร้างในสมัยสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13

ศิลปะช่างหลวง  วิจิตรสวยงามเห็นพระพักต์ชัดเจน

มวลสาร           ในการสร้างใกล้เคียงพระรอดวัดพระคงฤาษีเพราะเป็นพระที่สร้า้งในยุคเดียวกันและผู้สร้า้งเป็นพระฤาษีชุดเดียวกัน 

 

 

 ชื่อพระ         พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่     (พิมพ์มือซ้อน)

การค้บพบ       การทำถนนข้างวัดมหาวันโดยช่างแก้ว

ธรรมชาติ       เนื้อพระกลายเป็นหินดินดานสองโทนสี

พุทธศิลป์       สันนิษฐานสร้างในสมัยสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13

ศิลปะช่างหลวง  วิจิตรสวยงามเห็นพระพักต์ชัดเจนความคมชัดของโพธิ์ 

มวลสาร           ในการสร้างใกล้เคียงพระคงวัดพระคงฤาษี เพราะเป็นพระที่สร้า้งในยุคเดียวกันและผู้สร้า้งเป็นพระฤาษีชุดเดียวกัน 

 

 แร่ดอกมะขามแร่เม็ดมะขาม สามารถกำหนดยุคของการสร้างพระได้จากพยานวัตถุจากภาพเปรียบเทียบ ระหว่างพระคงวัดพระคงฤาษี และพระรอดพระคงวัดมหาวัน

 

 

  ชื่อพระ                 พระรอดวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่ (  พิมพ์หน้าพระสิงห์ )

สถานที่การค้บพบ     การทำถนนข้างวัดวัดมหาวันโดยอุ้ยสุกอดีตกรรมการวัดมหาวัน(ผ่านการใช้   )

พุทธศิลป์               สันนิษฐานสร้างในสมัยสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13

ศิลปะช่างหลวง       วิจิตรสวยงามเห็นพระพักต์ชัดเจน

มวลสาร                 ในการสร้างใกล้เคียงพระรอดวัดพระคงฤาษีเพราะเป็นพระที่สร้า้งในยุคเดียวกันและผู้สร้า้งเป็นพระฤาษีชุดเดียวกัน 

 

 

 

 ด้านหลังพระรอดพิมพ์ใหญ่ ชนิดหลังรูด( พระรอดทั่วไปจะกดด้วยนิ้วมิอ)

 

 ขยายด้านหลังพระรอดแสดงแร่เม็ดมะขามและแร่ดอกมะขามสามารถแยกตามยุคได้ยุคเดียวกับการสร้า้งพระคงเพราะมวลสารใกล้เคียงกัน และพุทธศิลป์โดยช่างหลวงวิจิตรสวยงามเหตุผลเพราะว่าวัดพระคงฤาษีกับวัดมหาวันต่างเป็นวัดที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ซึ่งเป็นในจุตรพุทธฑปราการ ของอาณาจักรหิริภุณไชย

 

 

  ชื่อพระ         พระรอดวัดมหาวันพิมพ์เล็ก (  พิมพ์นิ้วกระดก )

สถานที่การค้บพบ       การทำถนนข้างวัดวัดมหาวันโดยช่างแก้ว

พุทธศิลป์       สันนิษฐานสร้างในสมัยสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13

ศิลปะช่างหลวง  วิจิตรสวยงามเห็นโพธิ์สมมุติชัดเจน

มวลสาร           ในการสร้างใกล้เคียงพระรอดวัดพระคงฤาษีเพราะเป็นพระที่สร้า้งในยุคเดียวกันและผู้สร้า้งเป็นพระฤาษีชุดเดียวกัน 

 

 

 ด้านหลังพระรอดพิมพ์เล็กแสดงความเหี่ยวย่นตัวต้องใช้ระยะเวลาเป็นตัวกำหนด

 

 

 ไต้ก้นฐานดากพระรอดพิมพ์เล็กปรากฏมีแร่ชนิดเดียวกับพระคงวัดพระคงบางคนเชื่อว่าเป็นธาตุเหล็กไหลบางคนเรียกเป๊กมีพลานุภาพใช้ในการคงกระพันชาตรีสันนิษฐานสร้างยุคเดียวกับพระคงวัดพระคงฤาษี อีกประการหนึ่งในแง่วิทยาศาสตร์ ความห่างโมเลกุลระหว่างเนื้อพระกับแร่นั้นห่างกันทำให้ทราบอายุของพระ