เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

พระรอด ,มี 3- แบบ สัน้ /ยาว /แบน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8 ตุลาคม 2556
อ่าน :: 7,343 ครั้ง

 ในสมัยโบราณได้แยกพระรอดออกเป็น 3  แบบ ได้แก่

  1.  พระรอดชนิดลั้น ได้แก่พระรอดพิมพ์ต้อ /พิมพ์เล็ก 
  2. พระรอดชนิดยาว ได้แก่พระรอดพิมพ์ใหญ่/พระรอดพิมพ์กลาง/ พระรอดพิมพ์ตื้น
  3. พระรอดชนิดแบน ได้แก่พระรอดพิมพ์พิมพ์ใหญ่ยุคแรกๆ( พิมพ์เครื่องราชฯชนิดมีปีก 2-3พิมพ์)

.ในหนังสือที่ พร้อม สุทัศน์ ได้แต่งเมือ่ 40  ก่อนยุคเดียวกับ อาจารย์ ครี ยัมปวาย 

 

 

 

 

 

พระรอดชนิดสั้น 

 

 

 พระรอดชนิดยาว

 

 

 

พระรอดชนิดยาว

 

 

พระรอดชนิดยาว

 

 

พระรอดชนิดแบน

 

ต่อมาได้มีการพัมนาแยกตามลักษณะตามรายละเอียด

  1. พระรอดพิมพ์ใหญ่
  2. พระรอดพิมพ์กลาง
  3. พระรอดพิมพ์เล็ก
  4. พระรอดพิมพ์ต้อ
  5. พระรอดพิมพ์ติ้น