เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

วัตถุประสงค์ในการทำเว็บไซต์พระรอด

1. เพี่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่องพระรอด ในด้านประวัติศาสตร์ /พุทธศิลป์ /ความเก่าทางโบราณคดี/ความสลายตัวทางวิทยาศาสตร์ของโมเลกุลในเนื้อพระรอด การย่อยสลายของจุลลินทรีย์ในดิน การกัดกินของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปสารละลายในดิน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ Mr.James Hawskinชาวสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยค้นคว้า เกี่ยวกับพระรอด ใช้เวลาประมาณ 30 กว่าปี รวมทั้งการนำพระรอดเก๊มาวิจัยเปรียบเทียบประมาณ 100 ฝีมือ งานวิจัยครั้งนี้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นจำนวนมาก

2. เพื่อเป็นการศึกษา พระรอดที่ถูกทางและนำพิสูจน์ได้ ทั้งพยานวัตถุ และพยานบุคคลทีทั้งที่เสียชีวิต และที่ยังที่มีชิวิตอยู่ เช่นตระกูลน้อยหมา /ตระกูลอุ้ยก๋อง/ตระกูลน้อยแสง/ อุ้ยมา/ลุงน้อยแก้ว/หนานแดง แก้วตา/ตระกูล สุพัตร์ มหาวัน

3. เป็นการอนุรักษ์มรดกโลก เป็นผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในพุทธศตวรรษที่ 13 พระรอดถือเป็นมรดกโลก World Heritage ชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าทั้งความเก่าและศิลปะอันสูงค่าและลงตัว สวยงามและเป็นพระเครื่องที่สวยที่สุดในชุดพระเบญจภาคี เพื่อเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันมรดกโลกดังกล่าวให้พ้น กลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวที่มีความโลภะในจริตจนกลายเป็นการทำลายมรดกโลกในที่สุด

4. เป็นหลักฐานการอ้างอิงในกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่อง พระรอด ว่าพระรอดมีการสร้างกี่ยุคกี่สมัย /ยุคแรก 1,300ในสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13 และยุคที่ 2 โดยพระยาสรรพสิทธิ์ พุทธศตวรรษที่ 17 (ศิลาจารึกที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ลำพูน ) โดยมีความแตกต่างในเรื่องเนื้อหาสาระและธรรมชาติในองค์พระรอด

5. การนำความจริงเรื่องพระรอดมาเปิดเผยถึงข้อมูลเชิงลึก เรื่องการแยกโซน( Zone )เนื้อพระรอด การแยกสี ( colour )พระรอด

ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บพระรอด

27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 1158
27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 560
10-กุมภาพันธ์-2558 - จัดอบรมวิธีการดูพระรอด 20150210 อ่าน 711
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 2719

บทความพระรอด

1014 - ประวัติพระรอด / ยุคพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 21,914 ]
1035 - การพิจารณาพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 1,209 ]
1075 - ลักษณะลายมือบนหลังพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 5,036 ]
1086 - พระรอด ,มี 3- แบบ สัน้ /ยาว /แบน [ 8 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 3,174 ]
1020 - พระรอดกรุใหม่ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 5,866 ]
1030 - Pra Kong focus /ดูตำหนิพระคงวัดพระคงฤาษี [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 36,799 ]
1024 - พระรอดเด่น ประจำเดือน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 18,075 ]
1015 - สถานที่พบพระกรุ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 37,850 ]
1040 - รอยตำหนิในพิมพ์พระคง [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 2,142 ]
101 - สังคมซุบซิบ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 4,795 ]
1011 - พิมพ์พระคงวัดพระคงฤาษี [ 26 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 6,491 ]
1059 - พระซุ้มกอพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 54,725 ]
1025 - Lumpoon Kingdom /พระตระกูลลำพูน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 34,252 ]
1081 - พระรอดrพิมพ์ก้นแมลงสาป [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 4,349 ]
1045 - พระคงขาว [ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 1,161 ]
1033 - Jamatewee Kingdom /พระรอดจามเทวี/ krisana.kd@gmail.c [ 22 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 1,704 ]
1043 - ห้องโชว์พระ [ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 3,512 ]
1082 - เส้นบังคับพิมพ์ในพระรอดพิมพ์นิยม [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 6,705 ]
1031 - Natural in Prarod /ดูคราบธรรมชาติในพระรอด [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 2,214 ]
1049 - การพิจารณาพระเนื้อดิน [ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 13,419 ]
1066 - ตลาดพระยอดนิยม [ 1 เมษายน 2554 ] [ อ่าน 20,412 ]
1041 - /ราคาพระรอด [ 29 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 13,824 ]
103 - การพิจารณาพระรอดแท้ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 6,624 ]
102 - พระรอดที่ค้นพบใหม่ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 5,651 ]
1068 - ความสำคัญของพระรอด ณ ปัจจุบัน [ 21 พฤษภาคม 2554 ] [ อ่าน 8,653 ]
1071 - ข้อคิดสำหรับพระรอด [ 16 กรกฏาคม 2554 ] [ อ่าน 19,065 ]
1076 - ห้องพิพิธภัณฑ์พระ [ 9 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 15,707 ]
1016 - เจาะลึกเรื่องพิมพ์พระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 12,740 ]
1036 - การตั้งสมุติฐานในพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 1,536 ]
1026 - พระเบญจภาคี / Benjapakee [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 9,525 ]

ร้านพระเครื่อง

พระเครื่องเด่น