เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 1561
26-มกราคม-2555 - ใช้วิทยาศาสตรื ทดสอบพระแท้ 20120126 อ่าน 1655
บทความพระรอด
1087 - โบราณวิจารณ์พระแท้ [ 13 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 1,421 ]
1035 - การพิจารณาพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 144 ]
1032 - Benjapakee Lumpoon /ชุดพระเบญจฯลำพูน [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 184 ]
1040 - รอยตำหนิในพิมพ์พระคง [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 173 ]
1059 - พระซุ้มกอพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 49,713 ]
1046 - พระบาง [ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 256 ]
1022 - จำนวนพระรอดที่ค้นพบ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 13,265 ]
1060 - พระรอดพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 19,313 ]
1083 - พระรอดหาชมยาก พิมพ์แม่พระรอด [ 6 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 6,240 ]
1074 - ชนิดหลังของพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 4,626 ]
1071 - ข้อคิดสำหรับพระรอด [ 16 กรกฏาคม 2554 ] [ อ่าน 6,961 ]
1052 - พระลือโขง [ 1 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 8,592 ]
1086 - พระรอด ,มี 3- แบบ สัน้ /ยาว /แบน [ 8 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 1,322 ]
1049 - การพิจารณาพระเนื้อดิน [ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 10,099 ]
1031 - Natural in Prarod /ดูคราบธรรมชาติในพระรอด [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 125 ]
1075 - ลักษณะลายมือบนหลังพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 3,035 ]
1036 - การตั้งสมุติฐานในพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 91 ]
1039 - รอยตำหนิในพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 5,761 ]
102 - พระรอดที่ค้นพบใหม่ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 2,096 ]
1068 - ความสำคัญของพระรอด ณ ปัจจุบัน [ 21 พฤษภาคม 2554 ] [ อ่าน 6,146 ]
1078 - การทดสอบพระรอดแท้ [ 12 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 2,681 ]
1050 - พระลือหน้ามงคล [ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 4,361 ]
1082 - เส้นบังคับพิมพ์ในพระรอดพิมพ์นิยม [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 4,414 ]
1063 - พระรอดขรัวอีโค้ วัดเลียบ [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 2,283 ]
1066 - ตลาดพระยอดนิยม [ 1 เมษายน 2554 ] [ อ่าน 8,310 ]
1021 - ตำหนิพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 132,422 ]
1038 - Zone prarod /เนื้อพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 146 ]
104 - พระรอดฟอร์มสวย [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 2,582 ]
1011 - พิมพ์พระคงวัดพระคงฤาษี [ 26 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 4,356 ]
1057 - พระผงสุพรรณพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 48,908 ]