เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 1592
26-มกราคม-2555 - ใช้วิทยาศาสตรื ทดสอบพระแท้ 20120126 อ่าน 1693
บทความพระรอด
104 - พระรอดฟอร์มสวย [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 2,654 ]
1085 - พุทธศิลป์แยกตามสมัยตระกูลช่าง พ.ศ 13-พศ. 17 [ 17 สิงหาคม 2555 ] [ อ่าน 2,814 ]
1060 - พระรอดพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 19,363 ]
1059 - พระซุ้มกอพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 49,751 ]
1033 - Jamatewee Kingdom /พระรอดจามเทวี [ 22 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 129 ]
1034 - การเปรียบเทียบพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 224 ]
102 - พระรอดที่ค้นพบใหม่ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 2,144 ]
1037 - Anatomy in Prarod /กายวิภาคศาสตร์เรื่องพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 124 ]
1020 - พระรอดกรุใหม่ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 32,812 ]
1082 - เส้นบังคับพิมพ์ในพระรอดพิมพ์นิยม [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 4,449 ]
1083 - พระรอดหาชมยาก พิมพ์แม่พระรอด [ 6 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 6,313 ]
1074 - ชนิดหลังของพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 4,688 ]
1063 - พระรอดขรัวอีโค้ วัดเลียบ [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 2,305 ]
1035 - การพิจารณาพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 173 ]
1030 - Pra Kong focus /ดูตำหนิพระคงวัดพระคงฤาษี [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 11,361 ]
1077 - พระรอดพระคงกรุวัดหมูปุ่น [ 10 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 6,240 ]
1025 - Lumpoon Kingdom /พระตระกูลลำพูน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 29,601 ]
1069 - สเด็จแม่เจ้าจามเทวี [ 7 มิถุนายน 2554 ] [ อ่าน 5,715 ]
1064 - พระรอดหนองมน ลพยุรี [ 23 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 3,440 ]
1039 - รอยตำหนิในพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 5,828 ]
1048 - ความต่างกัน พระรอดวัดมหาวัน/พระรอดวัดอุโมงค์ [ 20 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 2,460 ]
1067 - ผู้อาวุโสในวงการพระเครื่องไทย [ 3 พฤษภาคม 2554 ] [ อ่าน 1,903 ]
1049 - การพิจารณาพระเนื้อดิน [ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 10,164 ]
1029 - Pra rod size /ขนาดของพระรอด [ 5 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 7,696 ]
1086 - พระรอด ,มี 3- แบบ สัน้ /ยาว /แบน [ 8 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 1,366 ]
1084 - อาณาจักรหริภุญไชย เปรียบเทียบพระรอดพ.ศ13-17 สมัยพระนาง [ 22 มีนาคม 2555 ] [ อ่าน 4,016 ]
1087 - โบราณวิจารณ์พระแท้ [ 13 ตุลาคม 2556 ] [ อ่าน 1,464 ]
1040 - รอยตำหนิในพิมพ์พระคง [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 212 ]
1051 - พระลือหน้ายักษ์ [ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 10,364 ]
1058 - พระนางพญาพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 29,864 ]