เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

วัตถุประสงค์ในการทำเว็บไซต์พระรอด

1. เพี่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่องพระรอด ในด้านประวัติศาสตร์ /พุทธศิลป์ /ความเก่าทางโบราณคดี/ความสลายตัวทางวิทยาศาสตร์ของโมเลกุลในเนื้อพระรอด การย่อยสลายของจุลลินทรีย์ในดิน การกัดกินของแร่ธาตุที่อยู่ในรูปสารละลายในดิน โดยมีนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศ Mr.James Hawskinชาวสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือในการศึกษาวิจัยค้นคว้า เกี่ยวกับพระรอด ใช้เวลาประมาณ 30 กว่าปี รวมทั้งการนำพระรอดเก๊มาวิจัยเปรียบเทียบประมาณ 100 ฝีมือ งานวิจัยครั้งนี้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว เป็นจำนวนมาก

2. เพื่อเป็นการศึกษา พระรอดที่ถูกทางและนำพิสูจน์ได้ ทั้งพยานวัตถุ และพยานบุคคลทีทั้งที่เสียชีวิต และที่ยังที่มีชิวิตอยู่ เช่นตระกูลน้อยหมา /ตระกูลอุ้ยก๋อง/ตระกูลน้อยแสง/ อุ้ยมา/ลุงน้อยแก้ว/หนานแดง แก้วตา/ตระกูล สุพัตร์ มหาวัน

3. เป็นการอนุรักษ์มรดกโลก เป็นผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในพุทธศตวรรษที่ 13 พระรอดถือเป็นมรดกโลก World Heritage ชิ้นหนึ่งที่มีคุณค่าทั้งความเก่าและศิลปะอันสูงค่าและลงตัว สวยงามและเป็นพระเครื่องที่สวยที่สุดในชุดพระเบญจภาคี เพื่อเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันมรดกโลกดังกล่าวให้พ้น กลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวที่มีความโลภะในจริตจนกลายเป็นการทำลายมรดกโลกในที่สุด

4. เป็นหลักฐานการอ้างอิงในกลุ่มคนที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่อง พระรอด ว่าพระรอดมีการสร้างกี่ยุคกี่สมัย /ยุคแรก 1,300ในสมัยพระนางจามเทวี พุทธศตวรรษที่ 13 และยุคที่ 2 โดยพระยาสรรพสิทธิ์ พุทธศตวรรษที่ 17 (ศิลาจารึกที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ลำพูน ) โดยมีความแตกต่างในเรื่องเนื้อหาสาระและธรรมชาติในองค์พระรอด

5. การนำความจริงเรื่องพระรอดมาเปิดเผยถึงข้อมูลเชิงลึก เรื่องการแยกโซน( Zone )เนื้อพระรอด การแยกสี ( colour )พระรอด

ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บพระรอด

27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 320
27-มีนาคม-2558 - ออกใบรับรองพระ 20150327 อ่าน 178
10-กุมภาพันธ์-2558 - จัดอบรมวิธีการดูพระรอด 20150210 อ่าน 280
16-สิงหาคม-2556 - การจัดอบรมวิธีการดูพระแท้ 20130816 อ่าน 2094

บทความพระรอด

1056 - พระรอดพิมพ์ต้อ พิมพ์ต่างๆ/ krisana.kd@gmail.com [ 3 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 15,290 ]
1034 - การเปรียบเทียบพิมพ์พระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 953 ]
1065 - ตลาดพระเนื้อดินยอดนิยม [ 1 เมษายน 2554 ] [ อ่าน 10,916 ]
104 - พระรอดฟอร์มสวย [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 3,569 ]
1029 - Pra rod size /ขนาดของพระรอด [ 5 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 8,724 ]
1068 - ความสำคัญของพระรอด ณ ปัจจุบัน [ 21 พฤษภาคม 2554 ] [ อ่าน 7,354 ]
1032 - Benjapakee Lumpoon /ชุดพระเบญจฯลำพูน [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 1,178 ]
1025 - Lumpoon Kingdom /พระตระกูลลำพูน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 31,181 ]
1082 - เส้นบังคับพิมพ์ในพระรอดพิมพ์นิยม [ 4 มกราคม 2555 ] [ อ่าน 5,745 ]
1079 - พระลำพูนดำ [ 19 ธันวาคม 2554 ] [ อ่าน 4,143 ]
1044 - พระรอดขาว [ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 5,784 ]
1085 - พุทธศิลป์แยกตามสมัยตระกูลช่าง พ.ศ 13-พศ. 17 [ 17 สิงหาคม 2555 ] [ อ่าน 3,581 ]
1074 - ชนิดหลังของพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 6,124 ]
1030 - Pra Kong focus /ดูตำหนิพระคงวัดพระคงฤาษี [ 17 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 19,817 ]
1073 - ลักษณะคราบธรรมฃาติในพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 3,225 ]
1048 - ความต่างกัน พระรอดวัดมหาวัน/พระรอดวัดอุโมงค์ [ 20 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 4,182 ]
1075 - ลักษณะลายมือบนหลังพระรอดวัดมหาวัน [ 4 สิงหาคม 2554 ] [ อ่าน 4,006 ]
1050 - พระลือหน้ามงคล [ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 5,194 ]
1046 - พระบาง [ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 1,487 ]
1019 - พระรอดกรุเก่า [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 30,968 ]
101 - สังคมซุบซิบ [ 5 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 4,069 ]
1026 - พระเบญจภาคี / Benjapakee [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 4,295 ]
1018 - สีหรือวรรณะพระรอดแท้ที่ค้นพบในการขุดที่วัดมหาวัน [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 23,671 ]
1066 - ตลาดพระยอดนิยม [ 1 เมษายน 2554 ] [ อ่าน 13,400 ]
1051 - พระลือหน้ายักษ์ [ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ] [ อ่าน 11,582 ]
1014 - ประวัติพระรอด / ยุคพระรอด [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 20,930 ]
1070 - พระรอดที่มีอานุภาพแรง [ 30 มิถุนายน 2554 ] [ อ่าน 5,343 ]
1020 - พระรอดกรุใหม่ [ 2 ธันวาคม 2553 ] [ อ่าน 894 ]
1057 - พระผงสุพรรณพิมพ์ต่างๆ [ 16 มีนาคม 2554 ] [ อ่าน 49,616 ]
1037 - Anatomy in Prarod /กายวิภาคศาสตร์เรื่องพระรอด [ 7 มกราคม 2554 ] [ อ่าน 617 ]

ร้านพระเครื่อง

พระเครื่องเด่น