เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง เจอปัญหาแจ้ง admin@prarod.com
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

Pra rod size /ขนาดของพระรอด

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 5 ธันวาคม 2553
อ่าน :: 24,644 ครั้ง

 

ขนาดของพระรอดหมายถึงขนาดของพระรอดพิมพ์ใหญ่  ขนาดพระรอดพิมพ์ใหญ่นั้นมี 3 ขนาด

  1. ขนาดเล็ก 2.2.-2.4ซ.ม ถ้าขนาดเล็กว่านี้จะเป็นพระถอดพิมพ์ (ปลอม)
  2. ขนาดกลาง /2.5-2.6 ซ.ม. ขนาดกลางถือเป็นขนาดมาตรฐานในการพิจารณาพระรอด
  3. ขนาดใหญ่ 2.8-3 ซ.ม.ซ.ม.ในกรณีนี้ให้ดูองค์พระเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ปีกพระและฐานดากพระจะทำใหญ่ขึ้น จงอย่าลงประเด็น ถ้าองค์พระมีขนาดเท่าองค์พระมาตรฐานถือว่าถูกต้องส่วนปีกพระจะใหญ่ทำให้หลอกตาเซียนพระรอดหลุดมือมาหลายองค์เพราะหลงประเด็นพิจารณารวม ต้องพิจารณาองค์พระเป็นหลัก

 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบพระรอดทั้งสององค์เป็นพระพิมพ์เดียวกัน มีขนาดองค์พระเท่ากันผิดแต่ขนาดของปีกพระและฐานดากที่มีความแตกต่างกันเท่านั้น

 

พระรอดองค์เดี่ยวกัน  หลังจากใช้คอมพิวเตอร์ตัดปีกพระฐานดากแล้วจะเห็นว่ามีขนาดเท่ากันดังปรากฏในภาพ

 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบพระรอดทั้งสององค์เป็นพระพิมพ์เดียวกัน มีขนาดองค์พระเท่ากันผิดแต่ขนาดของปีกพระและฐานดากที่มีความแตกต่างกันเท่านั้น

อธิพลที่มีต่อขนาดของพระรอดขึ้นอยุ่ปัจจัยดังต่อไปนี้

  1. ความร้อนในการเผา ใช่อุณภุมิสุงองค์พระจะมีขนาดเล็กพระรอดสีเขียวจะมีขนาดเล็กว่าพระรอดสีอื่นๆ สาเหตุการเผาให้พระอดมีสีเขียวนั้นจะต้องใช้อุณภูมิมีความร้อนตั้งแต่ 1000อ งศาขึ้นไป 
  2. ช่างปั้นมีความแตกต่างระหว่างบุคล ปั้นขนาดปริมาณดินไม่เท่านกัน บางคนนั้ต้องการปั้นให้เห็นปีก/บางคนต้องการที่จับตอนถอดพิมพ์ก้จะเผื่อก้นฐานพระรอดดังตัวอย่างในภาพ 
  3. สิ่งแวดล้อมที่พระรอดประดิษฐานอยู่นั้น ( Enviroment )ในที่น้ำกัดเซาะองค์จะผุกร่อนทำให้องค์พระมีขนาดเล็กได้ ภาษาพื่นเมืองเรียกว่าแก๋นล้อน (สึกเหลือแต่แก่น)
  4. ในอุณภูมิแห้งและร้อนองค์พระจะมีขนาดเล็กกว่าพระที่อยู่ในอุณหภูมิพอเหมาะ
  5. ชนิดของโซนเนื้อ ดินดิบจะมีขนาดเขื่องกว่าพระรอดเนื้อดินสุก(เผาสุก)
  6. ยุคของการสร้าง การสร้างในยุคแรกคือพะรอดจะมีขนาดเขื่องกว่าจากการค้บพบพระรอดที่หน้าวัดจามเทวี และพระรอดที่ค้นพบโดยช่างแก้ว สันนิษฐานเป็นพระรอดสร้างยุคแรก

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่องค์นี้ค้นพบที่หน้าวัดจามเทวี โดยช่างเสริฐ

พุทธ์ศิลป์ องค์พระล่ำสันโพธิ์สมมุติเป็นแท่งหนา คมลึกสันนิษฐานสร้างในยุคแรกเพราะศิลป์ช่างหลวงยุคแรกๆที่มาจากลพบุรี น่าจะเป็น Masterpiece ในการสร้างพระรอดวัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน พุทธศิลป์สวยงามลงตัว
story ค้นพบโดยช่างแก้วในปล้องไฉนของเจดีย์ของหนองน้ำวัดมหาวัน

 

 พระรอดวัดมหาวัน(  กรุน้ำต้น)
Story ค้นพบโดยช่างเสริฐ ภายในวัดมหาวันอยู่รวมกับพระรอดพิมพ์ใหญ่

 

 

 พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน
Story ค้นพบโดยช่างน้อย บริเวณในการศาลาเอนกประสงค์วัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์ต้อวัดมหาวัน
Story ค้นพบโดยช่างแก้ว ในการขุดซ่องถนนข้างวัดมหาวัน

 

 พระรอดพิมพ์กลางวัดมหาวัน
Story ค้นพบโดยช่างน้อย ในการสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดมหาวัน

 

 

พระรอดพิมพ์ใหญ่วัดมหาวัน( พิมพ์ตะเข็บข้าง)
Story ค้นพบโดยช่างเสริฐและทีมงาน